"Giấu" tập tin và thư mục với WinMend Folder Hidden

TRI THỨC SỐNG

"Giấu" tập tin và thư mục với WinMend Folder Hidden

Phần mềm miễn phí, có chức năng thiết lập mật khẩu và ẩn hóa thư mục/tập tin.

 • 1
  Sau khi tải về và cài đặt, một cửa sổ sẽ hiện lên yêu cầu bạn thiết lập mật khẩu cho phần mềm.
   
 • 2
  Sau khi thiết lập mật khẩu mới cho phần mềm, giao diện WinMend Folder Hidden sẽ hiện lên. Giao diện phần mềm tương đối đơn giản và dễ sử dụng. Để ẩn thư mục, bạn nhấn nút Hide Folder sau đó chọn đến thư mục cần thiết lập ẩn.
   
 • 3
  Tương tự, nếu muốn ẩn tập tin bạn chọn nút Hide File(s) và tìm đến tập tin cần ẩn.
   
 • 4
  Sau khi chọn tập tin/thư mục, phần mềm sẽ ẩn các tập tin/thư mục đó và liệt kê danh sách trong giao diện phần mềm với ghi chú Hidden. Nếu muốn loại bỏ thiết lập ẩn này, bạn nhấn chọn tập tin/thư mục cần khôi phục lại và chọn nút Unhide.
   
 • 5
  Bạn có thể thay đổi màu sắc giao diện phần mềm bằng cách nhấn chọn vào màu sắc yêu thích trên thanh màu sắc phía trên của phần mềm. Ngoài ra, bạn có thể thay đổi thiết lập ngôn ngữ của phần mềm bằng cách nhấn lệnh Language phía dưới giao diện phần mềm và chọn loại ngôn ngữ phù hợp.