10 trường đại học tốt nhất Anh quốc năm 2014 (Phần 3)

TRI THỨC SỐNG

10 trường đại học tốt nhất Anh quốc năm 2014 (Phần 3)

Việc xếp hạng các trường đại học rất hữu ích cho các sinh viên trong việc so sánh chất lượng đào tạo của các chương trình đại học Anh Quốc khác nhau cũng như chọn lựa cho mình một trường đại học tốt ...

 • 1

  London School of Economics (LSE)

  london_school_of_economics.jpg

  Học Viện Kinh Tế Chính Trị London, hay viết tắt LSE là một học viện đặc biệt trực thuộc Liên hiệp các trường đại học Luân Đôn. LSE được thành lập vào năm 1895. LSE có một thể chế đặc biệt duy nhất ở Anh - trường đại học chuyên ngành một khoa - Khoa xã hội học - trực thuộc University of London.

  LSE được biết đến là một trong những trường đại học danh tiếng bậc nhất thế giới về giảng dạy và nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học xã hội. Ngoài ra, cấu trúc học sinh tại LSE mang tính quốc tế cao nhất trong tất cả các trường đại học toàn cầu. Có thời điểm, số quốc gia có sinh viên theo học tại LSE còn nhiều hơn cả số thành viên của Liên Hiệp Quốc.

 • 2

  London School of Economics (LSE)

  london_school_of_economics.jpg

  Học Viện Kinh Tế Chính Trị London, hay viết tắt LSE là một học viện đặc biệt trực thuộc Liên hiệp các trường đại học Luân Đôn. LSE được thành lập vào năm 1895. LSE có một thể chế đặc biệt duy nhất ở Anh - trường đại học chuyên ngành một khoa - Khoa xã hội học - trực thuộc University of London.

  LSE được biết đến là một trong những trường đại học danh tiếng bậc nhất thế giới về giảng dạy và nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học xã hội. Ngoài ra, cấu trúc học sinh tại LSE mang tính quốc tế cao nhất trong tất cả các trường đại học toàn cầu. Có thời điểm, số quốc gia có sinh viên theo học tại LSE còn nhiều hơn cả số thành viên của Liên Hiệp Quốc.

 • 3

  St Andrews

  st_andrews.jpg

  Trường đại học St. Andrews được thành lập từ năm 1413, là một trong ba trường đại học đầu tiên của Anh Quốc, được thành lập chỉ sau đại học Oxford và Cambridge, và là trường đại học đầu tiên của Scotland (Anh). St Andrews đồng thời là Viện nghiên cứu hàng đầu của Vương Quốc Anh, nơi đã thu hút hàng ngàn sinh viên từ 90 quốc gia trên toàn thế giới đến nghiên cứu và học tập tại các khoa của trường như Kinh doanh, Tài chính, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội, Y Khoa, Lịch sử, Ngoại giao.