11 trường khối công an công bố tổ hợp môn thi xét tuyển

TRI THỨC SỐNG

11 trường khối công an công bố tổ hợp môn thi xét tuyển

Năm 2015, 11 trường đại học, học viện CAND sẽ sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia, cụm thi do các trường ĐH chủ trì để xét tuyển và "tổ hợp" môn thi xét tuyển cơ bản vẫn như khối thi truyền thống ...

Để tham dự xét tuyển vào khối trường Công an, thí sinh phải qua sơ tuyển tại Công an tỉnh. Chỉ có thí sinh đạt sơ tuyển mới được tham gia xét tuyển vào khối trường công an. Phương thức sét tuyển vào các trường như sau.

 • 1

  HV An ninh Nhân dân

  Phương thức tuyển sinh: Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia; Thí sinh dự tuyển theo chỉ tiêu đào tạo cho ngành Công an phải qua sơ tuyển tại Công an tỉnh, TP trực thuộc Trung ương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

  Vùng tuyển sinh: Các ngành Điều tra trinh sát, Điều tra hình sự tuyển sinh phía Bắc (từ Quảng Bình trở ra); Các ngành còn lại tuyển sinh trong toàn quốc.

  Đối với hệ dân sự: Vùng tuyển sinh: Toàn quốc; Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển NV2 thí sinh không trúng tuyển NV1 vào Học viện ANND.
   

  Các ngành đào tạo đại học cho Lực lượng Công an

  Mã ngành

  Tổ hợp môn thi

  Chỉ tiêu

  Điều tra trinh sát

  D860102

  - Toán, Lý, Hóa

  -Toán, Lý, tiếng Anh

  - Văn, Sử, Địa

  - Toán, Văn, tiếng Anh

  660

  Điều tra hình sự

  D860104

  Ngôn ngữ Anh

  D220201

  Toán, Văn, tiếng Anh (Môn thi chính: Tiếng Anh)

  40

  Ngôn ngữ Trung Quốc

  D220204

  30

  Công nghệ thông tin

  D480201

  - Toán, Lý, Hóa

  - Toán, Lý, tiếng Anh

  25

  An toàn thông tin

  D480202

  25

  Luật

  D380101

  - Toán, Lý, Hóa

  - Văn, Sử, Địa

  - Toán, Văn, tiếng Anh

  70

  Các ngành đào tạo đại học hệ dân sự

     

  150

  Công nghệ thông tin

  D480201

  - Toán, Lý, Hóa

  - Toán, Lý, tiếng Anh

  50

  Luật

  D380101

  - Toán, Lý, Hóa

  - Toán, Lý, tiếng Anh

  - Văn, Sử, Địa

  - Toán, Văn, tiếng Anh

  100

   
  11 trường khối công an công bố tổ hợp môn thi xét tuyển - 1
   
  Học viện an ninh xét tuyển theo kết quả thi THPT của thí sinh
 • 2

  HV Cảnh sát Nhân dân

  Phương thức tuyển sinh: Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia; Thí sinh dự tuyển theo chỉ tiêu đào tạo cho ngành Công an phải qua sơ tuyển tại Công an tỉnh, TP trực thuộc Trung ương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

  Vùng tuyển sinh: Các ngành ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung, Luật tuyển sinh trong toàn quốc. Các ngành còn lại tuyển sinh phía Bắc (từ Quảng Bình trở ra)

  Đối với hệ dân sự: Vùng tuyển sinh: Toàn quốc; Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển NV2 thí sinh không trúng tuyển NV1 vào Học viện CSND.

  Các ngành đào tạo đại học cho lực lượng Công an

  Mã ngành

  Tổ hợp môn thi

  Chỉ tiêu

  Điều tra trinh sát

  D860102

  - Toán, Lý, Hóa

  - Toán, Lý, tiếng Anh

  - Văn, Sử, Địa

  - Toán, Văn, tiếng Anh

   

  950

  Điều tra hình sự

  D860104

  Quản lý Nhà nước về an ninh trật tự

  D860109

  Kỹ thuật hình sự

  D860108

  Quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân

  D860111

  Tham mưu, chỉ huy vũ trang bảo vệ an ninh, trật tự

  D860112

  Ngôn ngữ Anh

  D220201

  Toán, Văn, tiếng Anh (Môn thi chính: Tiếng Anh)

  40

  Ngôn ngữ Trung Quốc

  D220204

  30

  Luật

  D380101

  - Toán, Lý, Hóa

  - Văn, Sử, Địa

  - Toán, Văn, tiếng Anh

  50

  Đào tạo đại học hệ dân sự

     

  100

  Luật

   

  - Toán, Lý, Hóa - Văn, Sử, Địa

  - Toán, Văn, tiếng Anh

  100

 • 3

  HV Chính trị Công an Nhân dân

  Phương thức tuyển sinh: Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia. Thí sinh dự tuyển phải qua sơ tuyển tại Công an tỉnh, TP trực thuộc Trung ương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. Vùng tuyển sinh: Toàn quốc.

  Ngành đào tạo đại học

  Mã ngành

  Tổ hợp môn thi

  Chỉ tiêu

  Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

   

  D310202

  - Văn, Sử, Địa

  - Toán, Văn, tiếng Anh

   

  Thí sinh phía Bắc

  CTB

     

  150

  Thí sinh phía Nam

  CTN

     

  100

 • 4

  ĐH An ninh Nhân dân

  Phương thức tuyển sinh: Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia. Thí sinh dự tuyển phải qua sơ tuyển tại Công an tỉnh, TP trực thuộc Trung ương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. Vùng tuyển sinh: Phía Nam (từ Quảng Trị trở vào).

  Các ngành đào tạo đại học

  Mã ngành

  Tổ hợp môn thi

  Chỉ tiêu

  Điều tra trinh sát

  D860102

  - Toán, Lý, Hóa

  - Toán, Lý, tiếng Anh

  - Văn, Sử, Địa

  - Toán, Văn, tiếng Anh

  680

  Điều tra hình sự

  D860104

 • 5

  ĐH Cảnh sát Nhân dân

  Phương thức tuyển sinh: Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia; Thí sinh dự tuyển phải qua sơ tuyển tại Công an tỉnh, TP trực thuộc Trung ương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. Vùng tuyển sinh: Phía Nam (từ Quảng Trị trở vào)

  Các ngành đào tạo đại học

  Mã ngành

  Tổ hợp môn thi

  Chỉ tiêu

  Điều tra trinh sát

  D860102

  - Toán, Lý, Hóa

  - Toán, Lý, tiếng Anh

  - Văn, Sử, Địa

  - Toán, Văn, tiếng Anh

  830

  Điều tra hình sự

  D860104

  Quản lý Nhà nước về an ninh trật tự

  D860109

  Kỹ thuật hình sự

  D860108

  Quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân

  D860111

  Tham mưu, chỉ huy vũ trang bảo vệ an ninh, trật tự

 • 6

  ĐH Phòng cháy Chữa cháy

  Phương thức tuyển sinh: Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia; Thí sinh dự tuyển theo chỉ tiêu đào tạo cho ngành Công an phải qua sơ tuyển tại Cảnh sát PCCC hoặc Công an tỉnh, TP trực thuộc Trung ương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

  Đối với hệ dân sự: Xét tuyển NV2 thí sinh không trúng tuyển vào các trường đại học trong và ngoài ngành Công an. Vùng tuyển sinh: Toàn quốc.

  Ngành đào tạo đại học cho lực lượng Công an

  Mã ngành

  Tổ hợp môn thi

  Chỉ tiêu

  Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn

   

  D860113

  Toán, Lý, Hóa

   

  Thí sinh phía Bắc

  PCH

     

  200

  Thí sinh phía Nam

  PCS

     

  120

  Đào tạo đại học hệ dân sự

       

  150

  Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn

   

  D860113

  Toán, Lý, Hóa

   
   
  11 trường khối công an công bố tổ hợp môn thi xét tuyển - 2

  Các trường khối ngành công an năm nay đều dựa vào kỳ thi THPT Quốc gia để xét tuyển.
 • 7

  ĐH kỹ thuật - Hậu cần CAND

  Phương thức tuyển sinh: Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia. Thí sinh dự tuyển phải qua sơ tuyển tại Công an tỉnh, TP trực thuộc Trung ương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. Vùng tuyển sinh: Toàn quốc.

  Phương thức tuyển sinh: Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia. Thí sinh dự tuyển phải qua sơ tuyển tại Công an tỉnh, TP trực thuộc Trung ương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. Vùng tuyển sinh: Toàn quốc.

   

  Các ngành đào tạo đại học

  Mã ngành

  Tổ hợp môn thi

  Chỉ tiêu

  Công nghệ thông tin

   

  D480201

  - Toán, Lý, Hóa

  -Toán, Lý, tiếng Anh

  350

  Kỹ thuật điện tử, truyền thông

   

  D520207

  - Thí sinh phía Bắc

  HCB

   

  - Thí sinh phía Nam

  HCN

   

   

 • 8

  Trường CĐ An Ninh Nhân dân I

  Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển thí sinh dự tuyển Học viện An ninh nhân dân, Học viện Chính trị Công an nhân dân không trúng tuyển. Vùng tuyển sinh: phía Bắc (từ Quảng Bình trở ra)

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG AN NINH NHÂN DÂN I

  AD1

  Tổ hợp môn thi

  Chỉ tiêu

  Ngành đào tạo cao đẳng:

  Trinh sát An ninh

   

  - Toán, Lý, Hóa

  -Toán, Lý, tiếng Anh

  - Văn, Sử, Địa

  -Toán, Văn, tiếng Anh

  250

 • 9

  Trường CĐ An Ninh Nhân dân II

  Phương thức tuyển sinh: xét tuyển thí sinh dự tuyển Trường Đại học An ninh nhân dân, Học viện Chính trị Công an nhân dân, Học viện An ninh nhân dân không trúng tuyển. Vùng tuyển sinh: phía Nam (từ Quảng Trị trở vào).

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG AN NINH NHÂN DÂN II

  AD2

  Tổ hợp môn thi

  Chỉ tiêu

  Ngành đào tạo cao đẳng:

  Trinh sát An ninh

   

  - Toán, Lý, Hóa

  - Toán, Lý, tiếng Anh

  - Văn, Sử, Địa

  - Toán, Văn, tiếng Anh

  250

 • 10

  CĐ Cảnh sát Nhân dân I

  Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển thí sinh dự tuyển Học viện Cảnh sát nhân dân không trúng tuyển. Vùng tuyển sinh: phía Bắc (từ Quảng Bình trở ra).

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG CẢNH SÁT NHÂN DÂN I

  CD1

  Tổ hợp môn thi

  Chỉ tiêu

  Các ngành đào tạo cao đẳng

   

  - Toán, Lý, Hóa

  - Toán, Lý, tiếng Anh

  - Văn, Sử, Địa

  - Toán, Văn, tiếng Anh

  600

  Trinh sát cảnh sát

   

  Quản lý hành chính về trật tự xã hội

   
  11 trường khối công an công bố tổ hợp môn thi xét tuyển - 3
   
  Đến nay, các trường khối công an đều công bố xét tuyển tổ hợp môn thi.
 • 11

  CĐ Cảnh sát Nhân dân II

  Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển thí sinh dự tuyển Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân không trúng tuyển. Vùng tuyển sinh: phía Nam (từ Quảng Trị trở vào).

   

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG CẢNH SÁT NHÂN DÂN II

  CD2

  Tổ hợp môn thi

  Chỉ tiêu

  Các ngành đào tạo cao đẳng

   

  - Toán, Lý, Hóa

  -Toán, Lý, tiếng Anh

  -Văn, Sử, Địa

  -Toán, Văn, tiếng Anh

  600

  Trinh sát cảnh sát

   

  Quản lý hành chính về trật tự xã hội