13 ngành học không lo thất nghiệp bao giờ

TRI THỨC SỐNG

13 ngành học không lo thất nghiệp bao giờ

The Daily Beast cũng sử dụng dữ liệu từ Cục Thống kê Lao động Mỹ để xác định tỉ lệ thất nghiệp hiện tại và tương lai, cùng với việc thu nhập tiềm năng để đưa ra bảng xếp hạng dựa vào các hạng mục ...

 • 1

  Y tá, điều dưỡng

  Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp: 4%

  Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm thất nghiệp: 1,9%

  Thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp: 48.000 USD/năm

  Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm: 64.000 USD/năm

  Tăng trưởng việc làm dự kiến: 26%

  Nghề nghiệp liên quan: Y tá, điều dưỡng

 • 2

  Kỹ sư cơ khí

  Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp: 8,6%

  Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm thất nghiệp: 3,8%

  Thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp: 58.000 USD/năm

  Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm: 86.000 USD/năm

  Tăng trưởng việc làm dự kiến: 4%

  Nghề nghiệp liên quan: Kỹ sư cơ khí

 • 3

  Kỹ sư điện tử

  Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp: 7,3%

  Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm thất nghiệp: 5,2%

  Thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp: 57.000 USD/năm

  Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm: 90.000 USD/năm

  Tăng trưởng việc làm dự kiến: 6%

  Nghề nghiệp liên quan: Kỹ sư điện, điện tử

 • 4

  Kỹ sư dân dụng

  Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp: 8,1%

  Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm thất nghiệp: 4,5%

  Thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp: 50.000 USD/năm

  Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm: 81.000 USD/năm

  Tăng trưởng việc làm dự kiến: 12%

  Nghề nghiệp liên quan: Kỹ sư dân dụng

  13 ngành học không lo thất nghiệp bao giờ - 1

 • 5

  Khoa học máy tính

  Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp: 7,8%

  Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm thất nghiệp: 5,6%

  Thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp: 50.000 USD/năm

  Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm: 81.000 USD/năm

  Tăng trưởng việc làm dự kiến: 82%

  Nghề nghiệp liên quan: Quản lý công nghệ thông tin

 • 6

  Tài chính

  Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp: 6,6%

  Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm thất nghiệp: 5,2%

  Thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp: 44.000 USD/năm

  Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm: 72.000 USD/năm

  Tăng trưởng việc làm dự kiến: 23%

  Nghề nghiệp liên quan: Chuyên gia phân tích tài chính

 • 7

  Tiếp thị và nghiên cứu tiếp thị

  Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp: 7,3%

  Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm thất nghiệp: 6%

  Thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp: 37.000 USD/năm

  Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm: 65.000 USD/năm

  Tăng trưởng việc làm dự kiến: 41%

  Nghề nghiệp liên quan: Chuyên gia nghiên cứu thị trường

 • 8

  Toán học

  Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp: 6,1%

  Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm thất nghiệp: 5,1%

  Thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp: 40.000 USD/năm

  Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm: 71.000 USD/năm

  Tăng trưởng việc làm dự kiến: 16%

  Nghề nghiệp liên quan: Nhà toán học

 • 9

  Kế toán

  Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp: 6,8%

  Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm thất nghiệp: 4,8%

  Thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp: 43.000 USD/năm

  Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm: 65.000 USD/năm

  Tăng trưởng việc làm dự kiến: 16%

  Nghề nghiệp liên quan: Kế toán viên, kiểm toán viên

  13 ngành học không lo thất nghiệp bao giờ - 2

 • 10

  Tiếng Pháp, Đức, Latin và các ngoại ngữ thông dụng

  Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp: 7,9%

  Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm thất nghiệp: 4,8%

  Thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp: 32.000 USD/năm

  Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm: 50.000 USD/năm

  Tăng trưởng việc làm dự kiến: 42%

  Nghề nghiệp liên quan: Biên dịch và thông dịch viên

 • 11

  Thương mại đại cương

  Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp: 7%

  Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm thất nghiệp: 4,8%

  Thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp: 37.000 USD/năm

  Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm: 60.000 USD/năm

  Tăng trưởng việc làm dự kiến: 22%

  Nghề nghiệp liên quan: Chuyên gia phân tích quản lý

 • 12

  Giáo dục tiểu học

  Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp: 4,8%

  Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm thất nghiệp: 3,4%

  Thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp: 33.000 USD/năm

  Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm: 40.000 USD/năm

  Tăng trưởng việc làm dự kiến: 17%

  Nghề nghiệp liên quan: Giáo viên tiểu học và mầm non

 • 13

  Kinh tế học

  Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp: 9,4%

  Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm thất nghiệp: 5,7%

  Thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp: 48.000 USD/năm

  Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm: 76.000 USD/năm

  Tăng trưởng việc làm dự kiến: 6%

  Nghề nghiệp liên quan: Nhà kinh tế học