4 bước ghi bài trên lớp hiệu quả

TRI THỨC SỐNG

4 bước ghi bài trên lớp hiệu quả

Bạn có thể tạo thói quen ghi chép theo 4 bước sau để có thể tiếp thu tốt lời giảng của các thầy cô trên lớp học.

 • 1

  Nghe - Lược


  Bạn sẽ có thể cho thêm, gạch xóa, hoặc sắp xếp lại các trang và tài liệu.

  Dành một trang trống trước mỗi bài học mới để sau này, bạn viết tóm tắt và chuẩn bị cho bài kiểm tra.

 •  

  4 bước ghi bài trên lớp hiệu quả - 1

  Một trang ghi chép mẫu

 • 2

  Ghi nhớ: Nghĩ trongđầu!

  Xem bạn đã biết gì về nội dung kiến thức này chưa

  Dùng từ quan trọng ghi bên lề trái, hoặc câu hỏi, minh họa định nghĩa….

  Tự nghĩ ra ví dụ.

 • 3

  Suy nghĩ: Suy nghĩ sâu!

  Nội dung kiến thức này liên quan như thế nào đến những gì bạn đã biết?

  Tìm và sử dụng các cụm từ: Áp dụng, So sánh, Vẽ đồ thị, Đánh giá...

 • 4 bước ghi bài trên lớp hiệu quả - 2
 • 4

  Ôn tập: Xem lại các ghi chép

  Và tóm tắt ở cuối trang trước bài học tiếp theo và trước khi học bài mới và ôn tập cho bài kiểm tra.