6 bước du học Úc (Phần 2)

TRI THỨC SỐNG

6 bước du học Úc (Phần 2)

Sau khi lên kế hoạch cho bước 1 thì bước 2 chúng ta sẽ chọn khóa học cho đợt du học này bạn nhé!

Các cơ sở giáo dục tại Úc có rất nhiều khóa học để chọn lựa. Bạn cần tìm hiểu để biết cơ sở giáo dục nào có khóa học mình ưa thích. Có thể bạn chỉ muốn theo đuổi một khóa học nhất định nào đó, nhưng lại có nhiều cơ sở giáo dục mở khóa học này.  Bất luận là bạn đang tự mình tìm kiếm một khóa học và nhà cung cấp dịch vụ giáo dục hay sử dụng một đại lý giáo dục, bạn cần chắc chắn rằng bạn có nghiên cứu kỹ lưỡng. Đừng ký vào một mẫu đơn xin học để ghi danh hay ký vào một thỏa thuận bằng văn bản với nhà cung cấp của bạn trừ khi bạn có đủ thông tin để ra một quyết định sáng suốt về khóa học và nhà cung cấp dịch vụ giáo dục phù hợp với mình.

Theo luật pháp, các cơ sở giáo dục của Úc và các khóa học họ cung cấp cho du học sinh phải được đăng ký với Chính Phủ Úc. Tất cả các nhà cung cấp có đăng ký và các khóa học của họ được liệt kê tại cơ quan đăng ký của Chính Phủ Úc có tên gọi Cơ Quan Đăng Ký Liên Bang Các Cơ Sở Giáo Dục và Khóa Học Dành Cho Du Học Sinh (CRICOS). Bạn nên sử dụng trang mạng này để tìm một khóa học và một cơ sở giáo dục. Bạn có thể tìm thêm thông tin từ trang mạng hoặc các thông tin liên hệ của mỗi cơ sở giáo dục có trên trang mạng của CRICOS tại http://cricos.deewr.gov.au

Nhà cung cấp dịch vụ giáo dục của bạn phải cung cấp mẫu đơn điện tử hoặc dưới dạng bản in có ghi chi tiết thông tin về cơ sở và các khóa học của họ. Bạn nên xem xét cẩn thận những thông tin này trước khi ký vào một thỏa thuận bằng văn bản. Những thông tin chi tiết khác nhau về cơ bản giữa các nhà cung cấp và giữa các văn bằng như nhau được giảng dạy bởi các nhà cung cấp khác nhau. Bạn cần bảo đảm rằng bạn đã nghiên cứu những chi tiết này để tìm ra điều phù hợp nhất cho trường hợp của mình. Các ví dụ về những thông tin bạn cần nghiên cứu bao gồm:

+ Các yêu cầu đầu vào (bao gồm tiếng Anh),

+ Nội dung khóa học, thời lượng khóa học, so sánh học phí, văn bằng cung cấp nếu có, hình thức học tập, phương pháp đánh giá và liệu các khóa học này có tính điểm cho những môn bạn đã học trước đây hay không,

+ Địa điểm học sở, cơ sở tiện ích, nguồn tư liệu học tập và thư viện, và các dịch vụ hỗ trợ được cung cấp,

+ Chính sách hoàn tiền và các khoản phí liên quan tới khóa học được nêu ra, ví dụ như phí thi lại, phí đánh giá lại và phí nộp bài muộn,

+ Những lý do khiến việc ghi danh của bạn có thể trì hoãn, tạm dừng hoặc hủy bỏ bởi bạn hay nhà cung cấp của bạn,

+ Chính sách chuyển trường của cơ sở giáo dục của bạn, và

+ Những thông tin liên quan về chi phí sinh hoạt tại Úc và các lựa chọn nhà ở bao gồm chi phí ăn ở tại trường học cho trẻ em phụ thuộc nếu có.

6 bước du học Úc (Phần 2)

 • 1

  Xác định vị trí cơ sở giáo dục

  Bạn hãy xác định vị trí cơ sở giáo dục thích hợp với điều kiện của mình. Sau đó bạn có thể tìm hiểu những khóa học thuộc cơ sở này. Thường thường học sinh tìm hiểu các cơ sở giáo dục có khóa học phù hợp trước khi chọn trường.

 • 2

  Bạn có hội đủ các điều kiện tuyển sinh của khóa học đã chọn không?

  Muốn được thu nhận, học sinh cần hội đủ các điều kiện tối thiểu về trình độ học vấn. Các yêu cầu này phụ thuộc vào từng cơ sở giáo dục, vào khóa học cũng như ngành học. Có một số khóa học còn đỏi hỏi học sinh, ngoài trình độ học vấn, phải có thêm kinh nghiệm làm việc thích hợp đặc biệt là những chương trình như Cao Học Quản Trị Kinh Doanh (Master of Business Administration tức MBA) và một số chương trình sau đại học khác.

  Cơ sở giáo dục có thể yêu cầu bạn cung cấp những văn bằng, chứng chỉ, kể cả bằng cấp xác định khả năng Anh ngữ để xét xem bạn có hội đủ điều kiện nhập học quy định cho khóa học hay không. Cơ sở giáo dục sẽ xem xét trình độ cũng như những môn học bạn đã hoàn tất tại Úc cũng như tại Việt Nam.

  Trong trường hợp không hội đủ điều kiện ghi danh vào các trường đại học hoặc cao đẳng chuyên nghiệp, bạn có thể ghi danh theo học tại các trường trung học phổ thông. Hoặc bạn cũng có thể theo học các Khóa Cơ Bản (Foundation Studies), tức dự bị đại học, để chuẩn bị cho việc học ở bậc đại học đồng thời ghi danh giữ chỗ trước trong khóa học quý vị đã chọn. Ngoài ra bạn cũng có thể theo học các khóa học Chuyển Tiếp (Bridging course) như chương trình Dự Bị Cao Học (Master Qualifying program). Tốt hơn hết bạn nên liên hệ với cơ sở giáo dục để tìm hiểu điều kiện tuyển sinh trước khi nộp đơn xin học.

 • 3

  Quý vị có hội đủ các điều kiện về trình độ Anh ngữ không?

  Khi nộp đơn xin thị thực du học, bạn cần kèm theo giấy tờ xác minh trình độ Anh ngữ của mình. Bạn cần có đủ số điểm IELTS tối thiếu và/hoặc quá trình học Anh ngữ. Số điểm IELTS cao hay thấp và/hoặc thời gian học Anh ngữ lâu hay mau tùy thuộc vào mỗi ngành học.

  Hầu hết các khóa học ở bậc đại học cũng như trung học đào tạo và dạy nghề đều đòi hỏi học sinh phải có đủ trình độ Anh ngữ. Bạn nên liên lạc với cơ sở giáo dục liên hệ để tìm hiểu xem cơ sở này chấp nhận loại chứng chỉ Anh ngữ nào, yêu cầu tối thiểu về trình độ Anh ngữ cho mỗi khóa học là gì. Bạn có thể ghi danh theo học các khóa huấn luyện Anh ngữ khai giảng quanh năm để tiếp tục theo đuổi con đường học vấn tại Úc.

  Ðến đây bạn đã chọn xong khóa học và cơ sở giáo dục thích hợp nhất cho nhu cầu và mục đích sự nghiệp của mình...