Ẩn nút Photo Slideshow trên màn hình khóa của iPad

TRI THỨC SỐNG

Ẩn nút Photo Slideshow trên màn hình khóa của iPad

Dù bạn đã đặt mật khẩu (passcode) cho iPad của bạn, nhưng người khác vẫn có thể xem được các bức ảnh trong thiết bị bằng nút Photo Slideshow trên màn hình khóa của iPad. May mắn là có cách để làm ẩn ...

Nếu bạn không muốn dùng nút trình chiếu ảnh này, có một cách rất đơn giản để bỏ nó.

 

Ẩn nút Photo Slideskenhaz-com-intro trên màn hình khóa của iPad - 1
 • 1

  Vào mục Settings. Chọn General. Chọn Passcode Lock

   

  Ẩn nút Photo Slideskenhaz-com-intro trên màn hình khóa của iPad - 2
 • 2

  Chọn Turn Passcode On. Sau khi đặt mật khẩu, tùy chọn “Picture Frame” sẽ được kích hoạt

  Ẩn nút Photo Slideskenhaz-com-intro trên màn hình khóa của iPad - 3
 • 3

  Thay đổi Picture Frame thành “Off”

  Ẩn nút Photo Slideskenhaz-com-intro trên màn hình khóa của iPad - 4

  Nút Photo Slideskenhaz-com-intro sẽ không còn xuất hiện trên màn hình khóa iPad của bạn nữa.