Ảnh tư liệu về bằng chứng chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam

TRI THỨC SỐNG

Ảnh tư liệu về bằng chứng chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam

Từ bao đời nay, ý thức về chủ quyền lãnh thổ quốc gia luôn là sức mạnh tiềm tàng nuôi dưỡng tinh thần yêu nước và bảo vệ tổ quốc của dân tộc Việt Nam. Bằng chứng về chủ quyền quần đảo Hoàng Sa, ...

Hoàng Sa và Trường Sa là hai quần đảo nằm giữa Biển Đông có vai trò quan trọng đối với Việt Nam cả về địa - chiến lược, an ninh, giao thông hàng hải và kinh tế...Trong lịch sử hàng nghìn năm giữ nước và dựng nước, Hoàng Sa và Trường Sa đã trở thành những địa danh thiêng liêng và thân thiết của mỗi người Việt Nam.

Kênh AZ-1" src="kenhaz_com_data/contents/song/lich-su/lich-su-viet-nam/anh-tu-lieu-ve-bang-chung-chu-quyen-hoang-sa-truong-sa-cua-viet-nam-92146-1-kenhaz-com.jpg" alt="anh-tu-lieu-ve-bang-chung-chu-quyen-hoang-sa-truong-sa-cua-viet-nam-Kênh AZ-1">

Bia chủ quyền của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được dựng trên đảo Trường Sa năm 1961

Kênh AZ-2" src="kenhaz_com_data/contents/song/lich-su/lich-su-viet-nam/anh-tu-lieu-ve-bang-chung-chu-quyen-hoang-sa-truong-sa-cua-viet-nam-92146-2-kenhaz-com.jpg" alt="anh-tu-lieu-ve-bang-chung-chu-quyen-hoang-sa-truong-sa-cua-viet-nam-Kênh AZ-2">

Từ trước ngày chính thức giải phóng đất nước 34/4/1975, thì trụ sở hành chính của Chính quyền Sài Gòn trên quần đảo Hoàng Sa.

Kênh AZ-3" src="kenhaz_com_data/contents/song/lich-su/lich-su-viet-nam/anh-tu-lieu-ve-bang-chung-chu-quyen-hoang-sa-truong-sa-cua-viet-nam-92146-3-kenhaz-com.jpg" alt="anh-tu-lieu-ve-bang-chung-chu-quyen-hoang-sa-truong-sa-cua-viet-nam-Kênh AZ-3">

Các cụ bô lão miền Nam dự triển lãm chủ quyền Việt Nam với Hoàng Sa, Trường Sa tại Sài Gòn năm 1975.

Kênh AZ-4" src="kenhaz_com_data/contents/song/lich-su/lich-su-viet-nam/anh-tu-lieu-ve-bang-chung-chu-quyen-hoang-sa-truong-sa-cua-viet-nam-92146-4-kenhaz-com.jpg" alt="anh-tu-lieu-ve-bang-chung-chu-quyen-hoang-sa-truong-sa-cua-viet-nam-Kênh AZ-4">

Năm 1988, quân đội Việt Nam tiến hành xây dựng cầu cảng và kè chắn sóng bảo vệ đảo Trường Sa - Việt Nam

Kênh AZ-5" src="kenhaz_com_data/contents/song/lich-su/lich-su-viet-nam/anh-tu-lieu-ve-bang-chung-chu-quyen-hoang-sa-truong-sa-cua-viet-nam-92146-5-kenhaz-com.jpg" alt="anh-tu-lieu-ve-bang-chung-chu-quyen-hoang-sa-truong-sa-cua-viet-nam-Kênh AZ-5">

Các hiến sĩ đoàn đặc công 126 giải phóng đảo Song Tử Tây, giảnh lại chủ quyền trên đảo Trường Sa

Kênh AZ-6" src="kenhaz_com_data/contents/song/lich-su/lich-su-viet-nam/anh-tu-lieu-ve-bang-chung-chu-quyen-hoang-sa-truong-sa-cua-viet-nam-92146-6-kenhaz-com.jpg" alt="anh-tu-lieu-ve-bang-chung-chu-quyen-hoang-sa-truong-sa-cua-viet-nam-Kênh AZ-6">

Cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 83 xây dựng đảo Đá Lớn những ngày đầu giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước

Kênh AZ-7" src="kenhaz_com_data/contents/song/lich-su/lich-su-viet-nam/anh-tu-lieu-ve-bang-chung-chu-quyen-hoang-sa-truong-sa-cua-viet-nam-92146-7-kenhaz-com.jpg" alt="anh-tu-lieu-ve-bang-chung-chu-quyen-hoang-sa-truong-sa-cua-viet-nam-Kênh AZ-7">

Từ thế kỷ XVII - XVII, thuyền bầu của Việt Nam đã thường xuyên đánh bắt, khai thác ở quần đảo Hoàng Sa.

Kênh AZ-8" src="kenhaz_com_data/contents/song/lich-su/lich-su-viet-nam/anh-tu-lieu-ve-bang-chung-chu-quyen-hoang-sa-truong-sa-cua-viet-nam-92146-8-kenhaz-com.jpg" alt="anh-tu-lieu-ve-bang-chung-chu-quyen-hoang-sa-truong-sa-cua-viet-nam-Kênh AZ-8">

Bia chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa năm 1930.

Kênh AZ-9" src="kenhaz_com_data/contents/song/lich-su/lich-su-viet-nam/anh-tu-lieu-ve-bang-chung-chu-quyen-hoang-sa-truong-sa-cua-viet-nam-92146-9-kenhaz-com.jpg" alt="anh-tu-lieu-ve-bang-chung-chu-quyen-hoang-sa-truong-sa-cua-viet-nam-Kênh AZ-9">

Toàn cảnh cơ sở hành chính trên đảo Hoàng Sa thời Pháp

.Kênh AZ-10" src="kenhaz_com_data/contents/song/lich-su/lich-su-viet-nam/anh-tu-lieu-ve-bang-chung-chu-quyen-hoang-sa-truong-sa-cua-viet-nam-92146-10-kenhaz-com.jpg" alt="anh-tu-lieu-ve-bang-chung-chu-quyen-hoang-sa-truong-sa-cua-viet-nam-Kênh AZ-10">

Bia chủ quyền Việt Nam trên đảo Hoàng Sa do Pháp xây dựng.

Kênh AZ-11" src="kenhaz_com_data/contents/song/lich-su/lich-su-viet-nam/anh-tu-lieu-ve-bang-chung-chu-quyen-hoang-sa-truong-sa-cua-viet-nam-92146-11-kenhaz-com.jpg" alt="anh-tu-lieu-ve-bang-chung-chu-quyen-hoang-sa-truong-sa-cua-viet-nam-Kênh AZ-11">

Đơn vị lính bảo an thực hiện nghi thức chào cờ trên đảo Hoàng Sa.

Kênh AZ-12" src="kenhaz_com_data/contents/song/lich-su/lich-su-viet-nam/anh-tu-lieu-ve-bang-chung-chu-quyen-hoang-sa-truong-sa-cua-viet-nam-92146-12-kenhaz-com.jpg" alt="anh-tu-lieu-ve-bang-chung-chu-quyen-hoang-sa-truong-sa-cua-viet-nam-Kênh AZ-12">

Ngọn hải đăng của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa trước năm 1945.

Kênh AZ-13" src="kenhaz_com_data/contents/song/lich-su/lich-su-viet-nam/anh-tu-lieu-ve-bang-chung-chu-quyen-hoang-sa-truong-sa-cua-viet-nam-92146-13-kenhaz-com.jpg" alt="anh-tu-lieu-ve-bang-chung-chu-quyen-hoang-sa-truong-sa-cua-viet-nam-Kênh AZ-13">

Trạm thu phát sóng đài radio trên đảo Hoàng Sa. (Ảnh chụp năm 1940).

Kênh AZ-14" src="kenhaz_com_data/contents/song/lich-su/lich-su-viet-nam/anh-tu-lieu-ve-bang-chung-chu-quyen-hoang-sa-truong-sa-cua-viet-nam-92146-14-kenhaz-com.jpg" alt="anh-tu-lieu-ve-bang-chung-chu-quyen-hoang-sa-truong-sa-cua-viet-nam-Kênh AZ-14">

Đào giếng nước ngọt trên đảo Hoàng Sa. (Ảnh chụp năm 1940).

Kênh AZ-15" src="kenhaz_com_data/contents/song/lich-su/lich-su-viet-nam/anh-tu-lieu-ve-bang-chung-chu-quyen-hoang-sa-truong-sa-cua-viet-nam-92146-15-kenhaz-com.jpg" alt="anh-tu-lieu-ve-bang-chung-chu-quyen-hoang-sa-truong-sa-cua-viet-nam-Kênh AZ-15">

Đảo Duy Mộng thuộc quần đảo Hoàng Sa trước năm 1945.

.Kênh AZ-16" src="kenhaz_com_data/contents/song/lich-su/lich-su-viet-nam/anh-tu-lieu-ve-bang-chung-chu-quyen-hoang-sa-truong-sa-cua-viet-nam-92146-16-kenhaz-com.jpg" alt="anh-tu-lieu-ve-bang-chung-chu-quyen-hoang-sa-truong-sa-cua-viet-nam-Kênh AZ-16">

Bia chủ quyền Việt Nam dựng trên quần đảo Trường Sa năm 1961.

Kênh AZ-17" src="kenhaz_com_data/contents/song/lich-su/lich-su-viet-nam/anh-tu-lieu-ve-bang-chung-chu-quyen-hoang-sa-truong-sa-cua-viet-nam-92146-17-kenhaz-com.jpg" alt="anh-tu-lieu-ve-bang-chung-chu-quyen-hoang-sa-truong-sa-cua-viet-nam-Kênh AZ-17">

Trụ sở hành chính của Chính quyền Sài Gòn trên quần đảo Hoàng Sa trước năm 1974.

Kênh AZ-18" src="kenhaz_com_data/contents/song/lich-su/lich-su-viet-nam/anh-tu-lieu-ve-bang-chung-chu-quyen-hoang-sa-truong-sa-cua-viet-nam-92146-18-kenhaz-com.jpg" alt="anh-tu-lieu-ve-bang-chung-chu-quyen-hoang-sa-truong-sa-cua-viet-nam-Kênh AZ-18">

Hải quân Việt Nam trên đảo Song Tử Tây, thuộc quần đảo Trường Sa.