Bật mí chiều cao, cân nặng của sao Hoa ngữ

TRI THỨC SỐNG

Bật mí chiều cao, cân nặng của sao Hoa ngữ

Thường các sao rất kín tiếng về số đo chiều cao, cân nặng của mình, nhưng dù có kín đến đâu thì bí mật của họ vẫn bị bật mí.


Bật mí chiều cao, cân nặng của sao Hoa ngữ - 1
Phạm Băng Băng: cao 1m68 nặng 52kg

Bật mí chiều cao, cân nặng của sao Hoa ngữ - 2
Châu Tấn: cao 1m60, nặng 41kg.

Bật mí chiều cao, cân nặng của sao Hoa ngữ - 3
Chương Tử Di: cao 1m64, nặng 45kg.

Bật mí chiều cao, cân nặng của sao Hoa ngữ - 4
Đổng Khiết: cao 1m60, nặng 40kg.

Bật mí chiều cao, cân nặng của sao Hoa ngữ - 5
Thư Sướng: cao 1m63, nặng 42kg.

Bật mí chiều cao, cân nặng của sao Hoa ngữ - 6
Lý Tiểu Lộ: cao 1m64, nặng 46kg.

Bật mí chiều cao, cân nặng của sao Hoa ngữ - 7
Trương Hàm Vận: cao 1m64, nặng 47kg.

Bật mí chiều cao, cân nặng của sao Hoa ngữ - 8
Từ Phàm: cao 1m64, nặng 50kg.

Bật mí chiều cao, cân nặng của sao Hoa ngữ - 9
Huỳnh Thánh Y: cao 1m65, nặng 45kg.

Bật mí chiều cao, cân nặng của sao Hoa ngữ - 10
Tần Hải Lộ: cao 1m65, nặng 48kg.

Bật mí chiều cao, cân nặng của sao Hoa ngữ - 11
Tưởng Cần Cần: cao 1m66, nặng 45kg.

Bật mí chiều cao, cân nặng của sao Hoa ngữ - 12
Lý Băng Băng: cao 1m66, nặng 47kg.

Bật mí chiều cao, cân nặng của sao Hoa ngữ - 13
Triệu Vy: cao 1m66, nặng 48kg.

Bật mí chiều cao, cân nặng của sao Hoa ngữ - 14
Trần Hảo: cao 1m66, nặng 50kg.

Bật mí chiều cao, cân nặng của sao Hoa ngữ - 15
Cao Viên Viên: cao 1m67, nặng 42kg.

Bật mí chiều cao, cân nặng của sao Hoa ngữ - 16
Vương Diễm: cao 1m67, nặng 50kg.

Bật mí chiều cao, cân nặng của sao Hoa ngữ - 17
Từ Tịnh Lôi: cao 1m68, nặng 49kg.

Bật mí chiều cao, cân nặng của sao Hoa ngữ - 18
Viên Tuyền: cao 1m68, nặng 49kg.

Bật mí chiều cao, cân nặng của sao Hoa ngữ - 19
Củng Lợi: cao 1m68, nặng 56kg.

Bật mí chiều cao, cân nặng của sao Hoa ngữ - 20
Lưu Diệc Phi: cao 1m68, nặng 48kg.

Bật mí chiều cao, cân nặng của sao Hoa ngữ - 21
Tưởng Văn Lệ: cao 1m69, nặng 55kg.