Bộ kèn đồng trong Quốc khánh 2/9/1945

TRI THỨC SỐNG

Bộ kèn đồng trong Quốc khánh 2/9/1945

Là một hiện vật lịch sử quan trọng, bộ kèn đồng của Đoàn nhạc binh quân đội quốc gia Việt Nam đã dùng để cử hành lễ chào cờ tại quảng trường Ba Đình.

"Báu vật" từng có mặt trong Quốc khánh 2/9/1945  | Bộ kèn đồng, Lễ 2 9, Quảng trường, Ba đình, Hà Nội, Quốc kỳ

Bộ kèn đồng đã dùng để cử quốc hiệu đúng ngày 2/9/1945 cách đây 67 năm gồm tất cả 20 chiếc đến nay vẫn còn được lưu giữ khá nguyên vẹn

"Báu vật" từng có mặt trong Quốc khánh 2/9/1945  | Bộ kèn đồng, Lễ 2 9, Quảng trường, Ba đình, Hà Nội, Quốc kỳ

Bộ kèn đồng này là một trong những hiện vật lịch sử quí giá đã ghi lại thời khắc quan trọng nhất của lịch sử dân tộc

"Báu vật" từng có mặt trong Quốc khánh 2/9/1945  | Bộ kèn đồng, Lễ 2 9, Quảng trường, Ba đình, Hà Nội, Quốc kỳ

Những tiếng kèn đồng hoành tráng cất lên báo hiệu sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và như một lời tuyên bố về sự tồn tại của Việt Nam với các quốc gia trên thế giới

"Báu vật" từng có mặt trong Quốc khánh 2/9/1945  | Bộ kèn đồng, Lễ 2 9, Quảng trường, Ba đình, Hà Nội, Quốc kỳ

Đến nay, bộ kèn đã có nhiều cái bị hỏng theo thời gian nhưng âm thanh từng được cất lên từ những chiếc kèn này sẽ còn mãi với thời gian

"Báu vật" từng có mặt trong Quốc khánh 2/9/1945  | Bộ kèn đồng, Lễ 2 9, Quảng trường, Ba đình, Hà Nội, Quốc kỳ

Cùng với bộ kèn đồng đặc biệt cử quốc hiệu ngày 2/9/1945 không thể thiếu bản nhạc Quốc ca của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa do nhạc sĩ Văn Cao soạn thảo

"Báu vật" từng có mặt trong Quốc khánh 2/9/1945  | Bộ kèn đồng, Lễ 2 9, Quảng trường, Ba đình, Hà Nội, Quốc kỳ

"Báu vật" từng có mặt trong Quốc khánh 2/9/1945  | Bộ kèn đồng, Lễ 2 9, Quảng trường, Ba đình, Hà Nội, Quốc kỳ

Bộ kèn đồng quí hiếm này hiện vẫn còn đủ "quân số"

"Báu vật" từng có mặt trong Quốc khánh 2/9/1945  | Bộ kèn đồng, Lễ 2 9, Quảng trường, Ba đình, Hà Nội, Quốc kỳ

Dù thời gian có trôi qua với bao thăng trầm của đất nước, bộ kèn đồng này vẫn mãi mãi trường tồn với thời gian như non sông Việt Nam.