Bộ sưu tập ảnh chụp cận cảnh côn trùng ( Phần 2 )

TRI THỨC SỐNG

Bộ sưu tập ảnh chụp cận cảnh côn trùng ( Phần 2 )

Cùng tiếp tục chiêm ngưỡng những bức ảnh chụp cận cảnh côn trùng bằng kỹ thuật SEM trong khoa học nghiên cứu

Những con vật có cỡ nhỏ đến 200 micromet cũng được "soi" khá rõ ràng trong những bức ảnh để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học

 • 1
  Phần đầu bướm đêm

  Ngỡ ngàng trước các bức ảnh cận cảnh côn trùng 9

 • 2
  Phần đầu nhện
   

  Ngỡ ngàng trước các bức ảnh cận cảnh côn trùng 10

 • 3
  Sâu biển
   

  Ngỡ ngàng trước các bức ảnh cận cảnh côn trùng 11

 • 4
  Đầu ong
   

  Ngỡ ngàng trước các bức ảnh cận cảnh côn trùng 12

 • 5
  Sâu bướm
   

  Ngỡ ngàng trước các bức ảnh cận cảnh côn trùng 13

 • 6
  Bào thai cá bơn sọc
   

  Ngỡ ngàng trước các bức ảnh cận cảnh côn trùng 14

 • 7
  Mắt muỗi
   

  Ngỡ ngàng trước các bức ảnh cận cảnh côn trùng 15