Buồn "cái tôi" của sao Việt

TRI THỨC SỐNG

Buồn "cái tôi" của sao Việt

Khi cái tôi vượt ra ngoài phạm vi, nó lại trở thành biểu hiện của sự ích kỷ.