Các kiểu dây treo trang trí cho ngày Valentine

TRI THỨC SỐNG

Các kiểu dây treo trang trí cho ngày Valentine

Dưới đây là những ý tưởng làm dây treo trang trí nhà ngày valentine dễ làm mà rất đáng yêu:

 • 1

  Kiểu lời nhắn

  Các kiểu dây treo trang trí cho ngày Valentine - 1

 • 2

  Từ tấm lót hình trái tim

  Các kiểu dây treo trang trí cho ngày Valentine - 2

 • 3

  Kiểu thư tình

  Các kiểu dây treo trang trí cho ngày Valentine - 3

 • 4

  Trái tim bằng len

  Nếu bạn biết đan len, có thể tự làm dây trao trang trí từ những hình trái tim bằng len.

  Các kiểu dây treo trang trí cho ngày Valentine - 4

 • 5

  Trái tim bằng nỉ

  Làm những trí tim bằng nỉ rồi xâu thành dây treo trang trí cũng là một cách hay để trang trí nhà ngày Valentine.

  Các kiểu dây treo trang trí cho ngày Valentine - 5

  vừa đẹp vừa tiết kiệm