Các vị trí quảng cáo trung bình trong Adwords

TRI THỨC SỐNG

Các vị trí quảng cáo trung bình trong Adwords

Bạn đang băn khoăn về vị trí mà quảng cáo của bạn sẽ xuất hiện trên trang tìm kiếm của google, bài viết sau chắc chắn sẽ giúp bạn có cái nhìn đúng đắn về vấn đề này

 • 1

  Vị trí trên trang (page position)

 • 2

  Quảng cáo xuất hiện cả 2 bên phải trái

 • 3

  Quảng cáo xuất hiện chỉ bên phải

  Các bạn chú ý rằng khi nói đến vị trí quảng cáo trung bình sẽ phụ thuộc vào vị trí đấu giá, không phải vị trí trên trang. Nghĩa là quảng cáo có thể hiển thị bên trái hoặc bên phải trang. Việc này khá quan trọng vì khi đứng ở bên trái trên các kết quả tìm kiếm tự nhiên thường có số click nhiều hơn các quảng cáo bên phải.

 • 4

  Vị trí trung bình lớn đôi khi hiển thị sẽ tốt hơn vị trí trung bình nhỏ hơn

  Ví dụ : khi bạn làm quảng cáo Adwords cho từ khóa thiet ke website, quảng cáo của bạn có thể hiển thị ở vị trí thấp, tuy nhiên số người tìm kiếm từ này khá nhiều và bạn cũng có được nhiều cú click. Trong khi nếu bạn làm Adwords cho từ khóa thiết kế website xây dựng, vì không có ai cạnh tranh nên đối với từ khóa này, vị trí quảng cáo của bạn có thế cao nhưng bạn chỉ nhận được rất ít cú click. Do ít người tìm kiếm từ khóa này.

 • 5

  Gia tăng bid có thể giúp bạn thay đổi vị trí trên trang

  Đôi khi bạn thấy rằng quảng cáo của bạn chỉ hiển thị bên phải. Bạn gia tăng bid giá lên đến một lúc nào đó nếu quảng cáo của bạn đủ chất lượng sẽ có thể hiển thị phía bên trái, trên các kết quả tự nhiên.

 • 6

  Gia tăng bid vị trí trung bình vẫn có thể giảm

  Điều này thấy rõ nhất ở các từ khóa broad match. Ví dụ bạn gia tăng bid cho từ khóa thiết kế website giá rẻ để có vị trí cao hơn. Vị trí 1 chẳng hạn, nhưng khi hiển thị bên từ khóa thiết kế website thì quảng cáo lại có vị trí khá thấp, ví dụ vị trí 7. Theo công thức tính vị trí trung bình bạn sẽ thấy nó sẽ là (1+7)/2=4. Mặc dù không có khi nào bạn thấy quảng cáo xuất hiện ở vị trí 4.

 • 7

  Vị trí trung bình không phải là cách tốt để đánh giá quảng cáo

  Chắc chắn là như vậy, vì bạn có thể thấy như ví dụ ở trên vị trí trung bình không diễn tả được sự chính xác của vị trí quảng cáo. Đồng thời vị trí trung bình cũng không cho bạn biết được quảng cáo hiển thị ở bên trái hay bên phải. Như vậy có bạn sẽ hỏi, vậy đặt ra vị trí trung bình để làm gì ? câu trả lời là vị trí trung bình chỉ đánh giá một cách tương đối, giúp bạn có cái nhìn tổng quan nhất về vị trí quảng cáo.

  Để đo được vị trí quảng cáo và số tiền bạn cần bỏ ra bạn có thể sử dụng tool : Bid simulator, Tool này sẽ hiệu quả hơn trong việc giúp bạn đánh giá quảng cáo chính xác hơn.