Cách bảo vệ usb khỏi virus trong windows vista

TRI THỨC SỐNG

Cách bảo vệ usb khỏi virus trong windows vista

Trong Windows Vista khi virus muốn phá hoại dữ liệu sẽ "khó khăn" hơn vì bạn có thể dễ dàng thiết lập để không cho bất kì một ai được phép nhập dữ liệu lên USB của bạn.

 • 1

  Trước tiên, bạn mở Notepad, sau đó sao chép toàn bộ phần nội dung sau:

  Windows Registry Editor Version 5.00

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\StorageDevicePolicies]

  "WriteProtect"=dword:00000001

 • 2

  Lưu tập tin với tên BaoveUSB.reg.Sau đó nhấn chuột kép lên BaoveUSB.reg này, chọn Continue - Yes - và nhấn OK khi được hỏi xác nhận. Tiếp theo, bạn cần tạo lệnh để khi nào cần thì chỉ bạn mới có thể ghi file lên USB, còn bình thường thì không bao giờ sẽ có chuyện các dữ liệu được ghi lên USB mà không được phép của bạn.

 • 3

  Tiếp tục mở notepad, bạn điền tiếp phần nội dung sau:

  Windows Registry Editor Version 5.00

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\StorageDevicePolicies]

  "WriteProtect"=dword:00000000

   

 • 4

  Lưu file với tên GiaiBaoveUSB.reg. Bây giờ, khi nào muốn ghi file vào USB thì bạn chạy file GiaiBaoveUSB.reg, sau khi ghi xong, bạn chạy file BaoveUSB.reg để khóa USB lại. Lúc đó, khi có một ai đó hay virus cố gắng đưa thao tác với dữ liệu trong USB của bạn thì sẽ bị ngăn lại.