Cách làm gấu trúc đáng yêu

TRI THỨC SỐNG

Cách làm gấu trúc đáng yêu

Rất đáng iu và hết sức dễ thương nữa. Thử làm gấu trúc đáng yêu xem teen nhé!

Vật liệu cần có:

- 1 chiếc mũ len trắng

- 2 cục bông màu đen

- Kim, chỉ

Cùng làm nhé:

 • 1

  Trước tiên bạn phải xâu kim, chỉ đã nào.

  Cách làm gấu trúc đáng yêu - 1

 • 2

  Chuẩn bị 2 cục len ra sẵn đặt đúng vị trí nè.

  Cách làm gấu trúc đáng yêu - 2

 • 3

  Luồn kim chỉ vào vị trí mũ len cần đính.

  Cách làm gấu trúc đáng yêu - 3

 • 4

  Khâu vào cục bông.

  Cách làm gấu trúc đáng yêu - 4

 • 5

  Chúng mình khâu làm nhiều vòng cho chắc nhé.

  Cách làm gấu trúc đáng yêu - 5

  Thế là xong một bên rồi.

  Cách làm gấu trúc đáng yêu - 6

   

 • 6

  Bây giờ, các ấy cũng làm như vậy với bên còn lại là xong.

  Cách làm gấu trúc đáng yêu - 7

  Xong mũ gấu trúc đáng iu rùi nè.

  Cách làm gấu trúc đáng yêu - 8

   

  Cách làm gấu trúc đáng yêu - 9