Cách làm vòng tay đính đá cực đẹp

TRI THỨC SỐNG

Cách làm vòng tay đính đá cực đẹp

Đơn giản mà đẹp đến ngỡ ngàng luôn. Cùng bắt tay vào làm thôi nào.

Những vật dụng bạn cần:

- 1 sợi dây chuyền đính hạt

- 4 đoạn dây sợi các màu 

- 4 vòng khuyên nhỏ

- Kìm, kéo, thước đo, kim

Những bước thực hiện: 

 • 1

  Đầu tiên chúng mình cắt dây làm nhiều đoạn và chia làm 3 nhóm: loại 1 dây 1 màu, loại 2 dây trộn 3 màu, loại 3 dây trộn 4 màu. Đo cắt dây bằng 3 lần chu vi cổ tay của bạn.

  Kênh AZ/Resources/CommunityUpload/h%C6%B0%C6%A1ng/h%C6%B0%C6%A1ng2012917144253689_0.jpg" alt="Cách làm vòng tay đính đá cực đẹp - 1" width="400" height="227" align="center" border="1">

   

 • 2

  Chúng mình dùng dây loại 2 bện vào với nhau như thế này.

  Kênh AZ/Resources/CommunityUpload/h%C6%B0%C6%A1ng/h%C6%B0%C6%A1ng2012917144253714_1.jpg" alt="Cách làm vòng tay đính đá cực đẹp - 2" width="400" height="240" align="center" border="1">

   

 • 3

  Tiếp tục bện với dây loại 3.

  Kênh AZ/Resources/CommunityUpload/h%C6%B0%C6%A1ng/h%C6%B0%C6%A1ng2012917144253719_2.jpg" alt="Cách làm vòng tay đính đá cực đẹp - 3" width="400" height="199" align="center" border="1">

   

 • 4

  Các ấy dùng một đoạn dây 1 màu nối 2 sợi dây tết lại với nhau.

  Kênh AZ/Resources/CommunityUpload/h%C6%B0%C6%A1ng/h%C6%B0%C6%A1ng2012917144253722_3.jpg" alt="Cách làm vòng tay đính đá cực đẹp - 4" width="400" height="230" align="center" border="1">

   

 • 5

  Sau đó tớ luồn nó qua nút thắt.

  Kênh AZ/Resources/CommunityUpload/h%C6%B0%C6%A1ng/h%C6%B0%C6%A1ng2012917144253730_4.jpg" alt="Cách làm vòng tay đính đá cực đẹp - 5" width="400" height="228" align="center" border="1">

   

 • 6

  Khâu chúng vào với nhau như hình.

  Kênh AZ/Resources/CommunityUpload/h%C6%B0%C6%A1ng/h%C6%B0%C6%A1ng2012917144253737_5.jpg" alt="Cách làm vòng tay đính đá cực đẹp - 6" width="400" height="235" align="center" border="1">

   

 • 7

  Thành quả sau khi xâu vào này.

  Kênh AZ/Resources/CommunityUpload/h%C6%B0%C6%A1ng/h%C6%B0%C6%A1ng2012917144253740_6.jpg" alt="Cách làm vòng tay đính đá cực đẹp - 7" width="400" height="204" align="center" border="1">

   

 • 8

  Bây giờ chúng mình đặt dây chuyền song song với sợi dây vừa tết .

  Kênh AZ/Resources/CommunityUpload/h%C6%B0%C6%A1ng/h%C6%B0%C6%A1ng2012917144253754_7.jpg" alt="Cách làm vòng tay đính đá cực đẹp - 8" width="400" height="233" align="center" border="1">

   

 • 9

  Cắt bỏ phần thừa nào.

  Kênh AZ/Resources/CommunityUpload/h%C6%B0%C6%A1ng/h%C6%B0%C6%A1ng2012917144253757_8.jpg" alt="Cách làm vòng tay đính đá cực đẹp - 9" width="400" height="226" align="center" border="1">

   

 • 10

  Sau đó, sử dụng các sợi cuối cùng của dây bện để khâu đính dây chuyền hạt vào bím tóc. Tớ luồn qua nút thắt giống như trước.

  Kênh AZ/Resources/CommunityUpload/h%C6%B0%C6%A1ng/h%C6%B0%C6%A1ng2012917144253761_9.jpg" alt="Cách làm vòng tay đính đá cực đẹp - 10" width="400" height="228" align="center" border="1">

   

 • 11

  Khi gắn chặt chúng rùi này.

  Kênh AZ/Resources/CommunityUpload/h%C6%B0%C6%A1ng/h%C6%B0%C6%A1ng2012917144253765_10.jpg" alt="Cách làm vòng tay đính đá cực đẹp - 11" width="400" height="212" align="center" border="1">

   

 • 12

  Chúng mình tận dụng phần thừa của dây chuyền để móc vào vòng.

  Kênh AZ/Resources/CommunityUpload/h%C6%B0%C6%A1ng/h%C6%B0%C6%A1ng2012917144253768_11.jpg" alt="Cách làm vòng tay đính đá cực đẹp - 12" width="400" height="214" align="center" border="1">

   

  Lấp lánh quá đi.

  Kênh AZ/Resources/CommunityUpload/h%C6%B0%C6%A1ng/h%C6%B0%C6%A1ng2012917144253772_12.jpg" alt="Cách làm vòng tay đính đá cực đẹp - 13" width="650" height="413" align="center" border="1">

  Kênh AZ/Resources/CommunityUpload/h%C6%B0%C6%A1ng/h%C6%B0%C6%A1ng2012917144253786_13.jpg" alt="Cách làm vòng tay đính đá cực đẹp - 14" width="650" height="410" align="center" border="1">

  Đẹp tuyệt này! Chúng mình đeo vòng, mặc quần áo đẹp rùi đi tiệc thui.

  Kênh AZ/Resources/CommunityUpload/h%C6%B0%C6%A1ng/h%C6%B0%C6%A1ng2012917144253792_14.jpg" alt="Cách làm vòng tay đính đá cực đẹp - 15" width="650" height="388" align="center" border="1">

  Kênh AZ/Resources/CommunityUpload/h%C6%B0%C6%A1ng/h%C6%B0%C6%A1ng2012917144253798_15.jpg" alt="Cách làm vòng tay đính đá cực đẹp - 16" width="650" height="400" align="center" border="1">

  Chúc các ấy thành công!