Cách sử dụng bóng đèn sao cho ít hao điện

TRI THỨC SỐNG

Cách sử dụng bóng đèn sao cho ít hao điện

Công suất tiêu thụ bóng đèn không lớn như tủ lạnh, máy điều hòa nhiệt độ..., tuy nhiên nó lại được sử dụng thường xuyên nên thường chiếm một khoản chi phí không nhỏ trong tổng chi phí tiền điện của gia ...