Cách tắt tính năng theo dõi trên iPhone

TRI THỨC SỐNG

Cách tắt tính năng theo dõi trên iPhone

Nếu không muốn bị nhòm ngó "nhất cử nhất động" làm mục tiêu cho các nhà quảng cáo, hãy hạn chế tính năng này trên iPhone theo các bước sau.

Mẹo tắt tính năng theo dõi trên iPhone - 1

Chọn Settings

Mẹo tắt tính năng theo dõi trên iPhone - 2

Chọn tab “General” thay vì “Privacy”

Mẹo tắt tính năng theo dõi trên iPhone - 3

Chọn “About”

Mẹo tắt tính năng theo dõi trên iPhone - 4

Cuộn xuống dưới và chọn “Advertising”

Mẹo tắt tính năng theo dõi trên iPhone - 5

Trượt “Limit Ad Tracking” sang chế độ “On”