Cách treo cờ rủ đúng quy định trong lễ tang Đại tướng

TRI THỨC SỐNG

Cách treo cờ rủ đúng quy định trong lễ tang Đại tướng

Trong 2 ngày 12 và 13/10, cả nước treo cờ rủ để tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cần lưu ý các quy định để treo cờ đúng.

 • 1

  Nguyên tắc cần nhớ khi treo cờ

  - Nơi treo cờ là nơi trang trọng, đảm bảo thẩm mỹ và mỹ quan. Cột cờ phải là độc lập, không treo cờ lên các cột đang dùng cho mục đích khác như cột điện, cột ăng-ten,...

  - Cờ không được bạc màu, hoen ố, cờ cũ phải huỷ đúng cách chứ không được vứt bỏ hoặc dùng vào mục đích khác.

  - Cờ cắm trong nhà, cán cờ dài ngắn tuỳ theo không gian của phòng, tuy nhiên không để cờ chạm đất.

  Cách treo cờ rủ đúng quy định trong lễ tang Đại tướng - 1

 • 2

  Quy định về treo cờ rủ

  - Theo hướng dẫn của Bộ Ngoại giao Việt Nam từ năm 2010, cờ tang được treo cao trên đỉnh cột cờ. Tuy nhiên, theo Nghị định 105/NĐ-CP/2012 thì cờ rủ chỉ treo đến 2/3 cột cờ. 

  - Trên cờ có dải băng đen có chiều rộng bằng 01/10 chiều rộng của quốc kỳ, chiều dài tối thiểu bằng 1/2 chiều dài của quốc kỳ.

  - Nghị định 105/NĐ-CP/2012 quy định thêm: Khi treo cờ rủ, dùng băng vải đen buộc không để cờ bay.