Cách truy cập offline file SkyDrive trong Windows 8.1

TRI THỨC SỐNG

Cách truy cập offline file SkyDrive trong Windows 8.1

Bài viết hướng dẫn cách truy cập file từ SkyDrive khi không kết nối Internet, cũng như cách kích hoạt ứng dụng SkyDrive để tải các file đã được đồng bộ về thiết bị.

Dưới đây là cách truy cập file từ SkyDrive khi không kết nối Internet, cũng như cách kích hoạt ứng dụng SkyDrive để tải các file đã được đồng bộ về thiết bị.

 • 1

  Nhấn vào tile (ô) SkyDrive trên màn hình Start để mở ứng dụng.

  1.jpg

 • 2

  Khi đang ở trong ứng dụng SkyDrive, vuốt từ cạnh phải màn hình vào trong để làm xuất hiện một thanh với nhiều lựa chọn hơn.

 • 3

  Nhấn vào biểu tượng bánh răng để làm xuất hiện menu (trình đơn) Settings,  Nhấn “Options” từ menu Settings

 •  

  2-options.jpg

 • 4

  Nhấn thanh trượt ngang sang “On” để bật “Access all files offline”

   

  3-switch.jpg

  Lưu ý là bạn cần chờ một lúc để ứng dụng đồng bộ và tải về tài liệu. Sau khi trạng thái bên dưới tên file ghi là Available Offline, bạn sẽ có thể truy cập file đó ngay cả khi thiết bị không kết nối Internet.

   

  4.jpg