Cách vấn tóc điệu đà như công chúa

TRI THỨC SỐNG

Cách vấn tóc điệu đà như công chúa

Chỉ cần chút khéo tay, bạn có thể tự vấn cho mình những kiểu tóc đáng yêu, quyến rũ. Không khó chút nào nếu bạn tham khảo những kiểu vấn tóc dưới đây.

 • 1
  Tóc vấn cho người tóc ngắn
   
  tóc vấn
   
  Dùng máy làm xoăn tóc, lọn to, sóng nhẹ.
   
  Cách vấn tóc điệu đà như công chúa - 1
   
  Buộc phần tóc phía sau lại, chừa ra một ít tóc mai hai bên. Cuốn phần tóc vừa buộc thành một búi sau gáy.
   
  Cách vấn tóc điệu đà như công chúa - 2
   
  Tết phần tóc mai thừa hai bên lại.
   
  Cách vấn tóc điệu đà như công chúa - 3
   
  Dùng kẹp ghim giấu đuôi tóc của hai lọn vừa tết vào trong búi tóc.
   
  tóc vấn tóc vấn
   
 • 2
  Tóc tết lọn to, vấn lệch
   
  Cách vấn tóc điệu đà như công chúa - 4
   
  Chọn một lọn tóc lớn ở một bên mái, tết lại.
   
  Cách vấn tóc điệu đà như công chúa - 5
   
  Khi tết đến gần cổ thì lấy thêm tóc mai và tóc phía sau tết chung để cố định bím tóc tết.
   
  Cách vấn tóc điệu đà như công chúa - 6
   
  Buộc phần tóc còn lại phía sau vào bằng một buộc tóc to.
   
  Cách vấn tóc điệu đà như công chúa - 7
   
  Dùng lược đánh phồng phần tóc vừa buộc rồi giấu đuôi tóc vào trong buộc tóc để tạo thành một búi phồng phía sau.
   
  tóc vấn
   
  Cuốn bím tóc tết quanh búi tóc và cố định bằng kẹp ghim và keo giữ nếp.
   
  Cách vấn tóc điệu đà như công chúa - 8
 • 3
  Tóc vấn với băng đô
   
  Cách vấn tóc điệu đà như công chúa - 9
   
  Chọn một chiếc băng đô thật đẹp. 
   
  Cách vấn tóc điệu đà như công chúa - 10
   
  Cuốn xoăn đuôi tóc thành từng lọn vừa, sóng nhẹ.
   
  Cách vấn tóc điệu đà như công chúa - 11
   
  Xoa keo giữ nếp lên tóc.
   
  Cách vấn tóc điệu đà như công chúa - 12
   
  Đeo băng đô lên đầu và dùng kẹp ghim để cố định.
   
  Cách vấn tóc điệu đà như công chúa - 13
   
  Cuốn các đuôi tóc vòng qua sau băng đô. Cuốn lỏng tay để tạo thành búi tóc vấn phồng nhẹ nhàng phía sau.
   
  Cách vấn tóc điệu đà như công chúa - 14
   
  Cách vấn tóc điệu đà như công chúa - 15
   
  Cách vấn tóc điệu đà như công chúa - 16
 • 4
  Tóc nơ nửa đầu
   
   Buộc hai phần tóc mai lại với nhau bằng chun, tạo thành một búi nhỏ như hình. 
   
  Cách vấn tóc điệu đà như công chúa - 17
   
  Cách vấn tóc điệu đà như công chúa - 18
   
  Kéo tóc ở búi nhỏ này sang hai bên làm hai phần.
   
  Cách vấn tóc điệu đà như công chúa - 19
   
  Nới tay sao cho chiếc "nơ tóc" thêm phồng.
   
  Cách vấn tóc điệu đà như công chúa - 20
   
  Dùng một lọn tóc phía dưới buộc vào giữa hai phần tóc vừa chia ra để tạo thành nút thắt cho chiếc nơ.
   
  Cách vấn tóc điệu đà như công chúa - 21
   
  Cố định phần tóc đó bằng kẹp ghim.
   
  Cách vấn tóc điệu đà như công chúa - 22
   
  tóc vấn