Cách viết thư xin việc bằng tiếng anh đạt hiệu quả

TRI THỨC SỐNG

Cách viết thư xin việc bằng tiếng anh đạt hiệu quả

Viết một bức thư xin việc như thế nào để nhà tuyển dụng để ý đến bạn? Viết thư xin việc yêu cầu những bước sau:

 • 1

  Bạn hãy viết địa chỉ nơi bạn ở và địa chỉ công ty nơi bạn đang đăng tuyển.

  Ví dụ:

  Vu Hoang Anh107A/2 Group 14, Quarter 3,Binh Da ward, Bien Hoa CityMs.Hoa                                                       November 05, 2010Personnel departmentHarvest CompanyNhon Trach 3 Industrial Park, Dong Nai Province

 • 2

  Bạn hãy cho biết bạn kiếm thông tin tuyển dụng này từ đâu, ngày tháng, và vị trí bạn mong muốn.

  Ví dụ:

  Dear Ms. Hoa,

  I have just read the recruiting information of your company in the website_CareerLink.vn of October 31, 2010. Therefore, I am pleased to enclose my resume to apply for export bureau staff position.

 • 3
  Hãy giới thiệu về khóa học của bạn, như bạn học ở trường nào, chuyên ngành của bạn là gì. Bên cạnh đó, bạn nên ghi thêm thông tin bạn đã làm việc ở đâu, kinh nghiệm của bạn như thế nào. Đặc biết, đối với những sinh viên mới ra trường, nếu trong quá trình học tập bạn chưa đi làm bán thời gian ở đâu thì nên ghi bạn đã làm việc ở nơi bạn thực tập. Bạn ghi những kinh nghiệm bạn làm việc ở đó. Những thông tin này sẽ giúp công ty mà bạn đang đăng tuyển chú ý đến hồ sơ của bạn hơn.

  Ví dụ:

  You will see from my resume, I graduated from Sonadize College of Technology and Management. My major is Business Administration. And I have some skill such as administration, negotiation, import-export, selling, marketing and so on. Besides, I have worked for Khai Thong Company and Scavi Company. My job was checking quantity, calculating quantity and checking products before send them for the customers.

 • 4

  Bạn hãy ghi các thế mạnh của bạn, như bạn nhiệt tình trong công việc, sẵn sàng học hỏi cái mới và có khả năng lam việc trong môi trường có nhiều áp lực.

  Ví dụ:

  In addition, I am active and zeal in the work. I am willing to learn and do under environmental pressure.

 • 5

  Đối với câu kết này, bạn nên ghi bạn mong đợi thông tin từ công ty (ngày phỏng vấn...)

  Ví dụ:

  I am looking forward to an interview at your office.

  Sincerely,

  AnhVu Hoang Anh