Cải thiện thời lượng pin laptop trên Windows 8

TRI THỨC SỐNG

Cải thiện thời lượng pin laptop trên Windows 8

Windows 8 là hệ điều hành được thiết kế để chạy trên các màn hình cảm ứng thế hệ mới của laptop nhờ giao diện cảm ứng của nó. Các cải tiến về thiết kế và tiến bộ trong công nghệ đã làm cho các thiết ...