Cắt, nối và mã hóa tập tin bằng Khayalan File Splitter and Joiner

TRI THỨC SỐNG

Cắt, nối và mã hóa tập tin bằng Khayalan File Splitter and Joiner

Phần mềm miễn phí giúp cắt, nối và mã hóa tập tin một cách tiện lợi.

Khayalan File Splitter and Joiner (KFSJ), đúng như tên gọi của nó, tiện ích miễn phí này có công dụng chủ yếu là cắt và nối tập tin.Ngoài ra, phần mềm còn bổ sung thêm tính năng so sánh tập tin, mã hóa tập tin.

 • 1
  Sau khi tải về và cài đặt, để phân chia tập tin thành các phần nhỏ, bạn chọn tab Split File. Tại giao diện của Split File, bạn tiến hành thiết lập các tùy chọn như : đường dẫn tập tin cần phân chia (Target File) bằng cách nhấn vào nút Browse, thiết lập dung lượng mỗi tập tin (By Size), số lượng tập tin cần phân chia (By File Numbers), tên các tập tin sau khi phân chia (Output Name), nơi lưu trữ các tập tin sau khi chia nhỏ (Output Directory), xóa tập tin gốc sau khi phân chia (Delete source file after spliting) và mã hóa tập tin (Encrypt Data).
   
  aCắt, nối và mã hóa tập tin bằng Khayalan File Splitter and Joiner - 1
 • 2
  Chuyển qua tab Join File để nối các tập tin nhỏ thành một tập tin hoàn chỉnh.
   
  Cắt, nối và mã hóa tập tin bằng Khayalan File Splitter and Joiner - 2
 • 3
  Ngoài ra, phần mềm còn cung cấp tiện ích xác minh tính toàn vẹn của tập tin (Compare Checksun) và so sánh với một tập tin khác tương ứng (Compare File).
   
  Cắt, nối và mã hóa tập tin bằng Khayalan File Splitter and Joiner - 3
 • 4
  Bạn có thể thiết lập các tùy chỉnh theo ý bạn bằng cách chọn tab Configure.
   
  Cắt, nối và mã hóa tập tin bằng Khayalan File Splitter and Joiner - 4
   
  Phần mềm hoạt động trên tất cả các phiên bản Windows.
   
  Bạn có thể tải về