Chia sẻ tài liệu từ Office 2013 trực tiếp lên Facebook

TRI THỨC SỐNG

Chia sẻ tài liệu từ Office 2013 trực tiếp lên Facebook

Microsoft đã phát hành phiên bản xem trước của Office 2013 với một giao diện người dùng thương hiệu mới và với rất nhiều tính năng. Một trong những tính năng rất hữu ích trong Office 2013 là sự tích ...

 • 1

  Office 2013 có một tùy chọn để chia sẻ tài liệu và bài thuyết trình, trình chiếu và tùy chọn này hiện diện trong các tùy chọn ở phía bên trái của Office 2013. Để chia sẻ bất kỳ tài liệu hay tập tin trên Facebook, mở tài liệu trong Word rồi bấm vào tab File và mở trình đơn.

  Chia sẻ tài liệu từ Office 2013 trực tiếp lên Facebook - 1
   
  Từ các tùy chọn ở phía bên trái, hãy nhấp vào nút Share.
   
  Chia sẻ tài liệu từ Office 2013 trực tiếp lên Facebook - 2
 • 2
  Một khi bạn đang trong tùy chọn Share, bạn có thể thấy các tùy chọn có sẵn để chia sẻ tài liệu của bạn. Bây giờ để gửi tài liệu lên Facebook hoặc Linked bạn cần phải có một phiên bản trực tuyến của tài liệu, hãy nhấp chuột vào nút Save để lưu nó lên mây.
   
  Chia sẻ tài liệu từ Office 2013 trực tiếp lên Facebook - 3
 • 3
  Lúc này, tập tin của bạn sẽ được lưu trên SkyDrive bằng cách chọn thư mục, điều này có thể sẽ mất một vài giây. Một khi tài liệu được lưu, chia sẻ tùy chọn tải lại để chia sẻ trên các mạng xã hội. Khi bạn chọn tùy chọn Post to Social Networks, bạn có thể cập nhật tài liệu của bạn với Facebook và LinkedIn.
   
  Chia sẻ tài liệu từ Office 2013 trực tiếp lên Facebook - 4
   
  Bạn cũng có thể thiết lập các yếu tố cho tài liệu , chẳng hạn như đây là tài liệu là có thể chỉnh sửa hoặc không thể chỉnh sửa hoặc cũng có thể thiết lập một thông báo tùy chọn với các liên kết được nhìn thấy