Chọn người xông đất năm Qúy Tỵ cho tuổi Bính Dần 1986

TRI THỨC SỐNG

Chọn người xông đất năm Qúy Tỵ cho tuổi Bính Dần 1986

Ngày đầu năm 2013, gia chủ sinh năm 1986 Bính Dần khoogn nên nhờ những tuổi 1932 (Nhâm Thân), 1980 (Canh Thân), 1992 (Nhâm Thân) xông nhà. Bạn nhờ người sinh năm 1971 Tân Hợi xông nhà là tốt nhất.

Gia chủ sinh năm Bính Dần, cùng để chọn người xông đất phù hợp theo hướng dẫn sau:

 • 1

  tốt nhất: 1971 (Tân Hợi);

 • Chọn người xông đất năm Qúy Tỵ cho tuổi Bính Dần 1986 - 1
 • 2

  Tuổi xông đất tương đối tốt: 1934 (Giáp Tuất); 1935 (Ất Hợi); 1946 (Bính Tuất); 1947 (Đinh Hợi); 1954 (Giáp Ngọ); 1958 (Mậu Tuất); 1959 (Kỷ Hợi); 1966 (Bính Ngọ); 1971 (Tân Hợi); 1978 (Mậu Ngọ); 1983 (Quý Hợi); 1994 (Giáp Tuất); 1995 (Ất Hợi); 2006 (Bính Tuất); 2007 (Đinh Hợi)

 • 3

  Tuổi tuyệt đối kỵ xông đất: 1932 (Nhâm Thân); 1944 (Giáp Thân); 1956 (Bính Thân); 1968 (Mậu Thân); 1980 (Canh Thân); 1992 (Nhâm Thân); 2004 (Giáp Thân);

  Đặc biệt kỵ nhất các tuổi: 1932 (Nhâm Thân); 1980 (Canh Thân); 1992 (Nhâm Thân)

 • 4

  Các tuổi còn lại xông đất cũng được, không tốt cũng không xấu.