Chọn tuổi xông nhà 2013 cho gia chủ tuổi Canh Tý

TRI THỨC SỐNG

Chọn tuổi xông nhà 2013 cho gia chủ tuổi Canh Tý

Tết Quý Tỵ 2013, gia chủ tuổi Canh Tý tức sinh năm 1960 nên chọn người xông nhà sinh năm 1985 (Ất Sửu) là tốt nhất; hoặc có thể chọn các tuổi khác như 1968 (Mậu Thân); 1973 (Quý Sửu); 1980 (Canh ...

Gia chủ sinh năm Canh Tý 1960, nên chọn người xông đất theo hướng dẫn sau:

 • 1

  Tuổi xông đất tốt nhất: 1985 (Ất Sửu);

 • Chọn tuổi xông nhà 2013 cho gia chủ tuổi Canh Tý - 1
 • 2

  Tuổi xông đất tương đối tốt: 1932 (Nhâm Thân); 1937 (Đinh Sửu); 1940 (Canh Thìn); 1949 (Kỷ Sửu); 1952 (Nhâm Thìn); 1961 (Tân Sửu); 1968 (Mậu Thân); 1973 (Quý Sửu); 1980 (Canh Thân); 1985 (Ất Sửu); 1988 (Mậu Thìn); 1992 (Nhâm Thân); 1997 (Đinh Sửu); 2000 (Canh Thìn); 2009 (Kỷ Sửu); 2012 (Nhâm Thìn);

 • 3

  Tuổi tuyệt đối kỵ xông đất: 1930 (Canh Ngọ); 1942 (Nhâm Ngọ); 1954 (Giáp Ngọ); 1966 (Bính Ngọ); 1978 (Mậu Ngọ); 1990 (Canh Ngọ); 2002 (Nhâm Ngọ);

  Đặc biệt kỵ nhất các tuổi: 1954 (Giáp Ngọ); 1966 (Bính Ngọ);

 • 4

  Các tuổi còn lại xông đất cũng được, không tốt cũng không xấu.