Chủ quyền biển Đông qua biểu đồ địa lý

TRI THỨC SỐNG

Chủ quyền biển Đông qua biểu đồ địa lý

Chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam bao gồm 3 phần đó là vùng đất, vùng trời và vùng biển. Trong quá khứ, cả dân tộc Việt Nam đã anh dũng đấu tranh chống lại đế quốc Pháp và thực dân Mĩ hùng mạnh để bảo ...

Quần đảo Trường Sa và quần đảo Hoàng Sa là hai quần đảo trên các rạn san hô ở Biển Đông, trong đó quần đảo Hoàng Sa đang là nơi tranh chấp chủ quyền giữa Việt Nam, Trung Quốc và Đài Loan. Quần đảo Trường Sa là nơi tranh chấp chủ quyền của 6 quốc gia và lãnh thổ: Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam, Philipin, Malaysia, Brunei. Các quốc gia này tuyên bố chủ quyền toàn bộ hay một phần quần đảo Trường Sa. Ngoài ra, vùng biển trong khu vực Biển Đông cũng là đối tượng tranh chấp, với lợi ích mà các quốc gia quan tâm gồm: ngư trường, khai thác tài nguyên đặc biệt là dầu khí và kiểm soát của một vị trí chiến lược.

Kênh AZ-1" src="kenhaz_com_data/contents/song/lich-su/lich-su-viet-nam/chu-quyen-bien-dong-qua-bieu-do-dia-ly-92275-1-kenhaz-com.jpg" alt="chu-quyen-bien-dong-qua-bieu-do-dia-ly-Kênh AZ-1" data-natural-width="500">

Kênh AZ-2" src="kenhaz_com_data/contents/song/lich-su/lich-su-viet-nam/chu-quyen-bien-dong-qua-bieu-do-dia-ly-92275-2-kenhaz-com.jpg" alt="chu-quyen-bien-dong-qua-bieu-do-dia-ly-Kênh AZ-2" data-natural-width="500">

Cách phân định các loại biên giới

Kênh AZ-3" src="kenhaz_com_data/contents/song/lich-su/lich-su-viet-nam/chu-quyen-bien-dong-qua-bieu-do-dia-ly-92275-3-kenhaz-com.jpg" alt="chu-quyen-bien-dong-qua-bieu-do-dia-ly-Kênh AZ-3" data-natural-width="500">

Phân định đường biên giới trên biển.

Kênh AZ-4" src="kenhaz_com_data/contents/song/lich-su/lich-su-viet-nam/chu-quyen-bien-dong-qua-bieu-do-dia-ly-92275-4-kenhaz-com.jpg" alt="chu-quyen-bien-dong-qua-bieu-do-dia-ly-Kênh AZ-4" data-natural-width="500">

Vị trí đặt giàn khoan HD-981 của Trung Quốc đang nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. 

Kênh AZ-5" src="kenhaz_com_data/contents/song/lich-su/lich-su-viet-nam/chu-quyen-bien-dong-qua-bieu-do-dia-ly-92275-5-kenhaz-com.jpg" alt="chu-quyen-bien-dong-qua-bieu-do-dia-ly-Kênh AZ-5" data-natural-width="500">

Giàn khoan HD-981 đã vi phạm nghiêm trọng luật biển Việt Nam năm 1982.

Kênh AZ-6" src="kenhaz_com_data/contents/song/lich-su/lich-su-viet-nam/chu-quyen-bien-dong-qua-bieu-do-dia-ly-92275-6-kenhaz-com.jpg" alt="chu-quyen-bien-dong-qua-bieu-do-dia-ly-Kênh AZ-6" data-natural-width="500">

Phía Trung Quốc đã ngang nhiên phân định chủ quyền biển Đông của mình theo một "Đường lưỡi bò" và tự ý lấn sâu vào vùng đặc quyền kinh tế của các nước Việt Nam, Malaysia, Brunei và Philippines. "Đường lưỡi bò" bị các nước liên quan phản đối mạnh mẽ vì nó không có cơ sở pháp lý, thể hiện tham vọng muốn độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc.