Chùm ảnh Bác Hồ với thiếu nhi Việt Nam và thế giới

TRI THỨC SỐNG

Chùm ảnh Bác Hồ với thiếu nhi Việt Nam và thế giới

Chủ tịch Hồ Chí Minh dù ở cương vị là người lãnh đạo cao nhất của đất nước nhưng Người luôn dành thời gian cũng như những tình cảm to lớn cho thiếu nhi ở cả Việt Nam và thế giới.

 • 1

   Bác Hồ với thiếu nhi Việt Nam  

  Bac-1

  Bác Hồ với các cháu thiếu nhi dũng cảm miền Nam

  Bac-2

  Bác Hồ với các cháu thiếu nhi Hà Bắc

   

  Bac-3

   

  Bác Hồ với thiếu nhi quê nhà Nghệ An

  Bac-4

   

  Bác Hồ với các cháu thiếu nhi vùng cao Việt Bắc (1960)

   

  Bac-5

  Bác Hồ với các cháu mẫu giáo xã Nghĩa Dân, Kim Động, ngày 16-9-1961

   

  Bac-6

   

   

  Nhân dịp Tết Nguyên đán đầu tiên sau hòa bình, các cháu thiếu nhi thủ đô đến chúc tết Bác Hồ và múa hát quanh Bác tại Phủ Chủ tịch (ngày 9-2-1955).

   

  Bac-7

  Bac-8

  Bac-9

  Bác thăm các cháu miền Nam

 • 2

  Bác Hồ với thiếu nhi thế giới

   

  Bac-10

   

  Bac-11

  Bác Hồ với thiếu nhi Trung Quốc

   

  Bac-12

  Bác Hồ cùng Việt kiều Thái Lan

   

  Bac-13

  Bác cùng thiếu nhi Liên Xô