Chùm ảnh đẹp về ngày Cách mạng tháng Tám 1945 ở Hà Nội

TRI THỨC SỐNG

Chùm ảnh đẹp về ngày Cách mạng tháng Tám 1945 ở Hà Nội

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 dẫn tới việc khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa có ý nghĩa to lớn đối với dân tộc ta và có ý nghĩa quốc tế sâu sắc. Cách mạng Tháng Tám là một trong ...

Ngày 19/8/1945 những dòng người cầm cờ, biểu ngữ rầm rập tiến về quảng trường Nhà hát Lớn mít tinh rồi chiếm phủ khâm sứ, trại lính bảo an và các cơ sở của Chính phủ bù nhìn. Thắng lợi của cách mạng tháng Tám có ý nghĩa nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Bằng thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, nhân dân ta đã đập tan ách phát-xít Nhật, lật đổ ách thống trị của thực dân Pháp gần 100 năm, xóa bỏ chế độ phong kiến hàng nghìn năm, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.

chum-anh-dep-ve-ngay-cach-mang-thang-tam-1945-o-ha-noi

  Sự kiện Cách mạng tháng Tám là mốc son vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đánh dấu bước tiến nhảy vọt của cách mạng Việt Nam. Đây là lần đầu tiên giai cấp công nhân và nhân dân lao động giành được chính quyền trong cả nước, lần đầu tiên chế độ dân chủ nhân dân ở Việt Nam ra đời.

chum-anh-dep-ve-ngay-cach-mang-thang-tam-1945-o-ha-noi-2
 
Cuộc khởi nghĩa bắt đầu từ 14/8, một ngày sau khi Hội nghị toàn quốc của Đảng khai mạc. Ngày 17/8, ở Hà Nội, tổng hội viên chức chính quyền bù nhìn tổ chức một cuộc mít tinh lớn tại quảng trường Nhà hát thành phố với sự tham gia của hàng chục nghìn người.

chum-anh-dep-ve-ngay-cach-mang-thang-tam-1945-o-ha-noi-3

  Lúc này dưới sự lãnh đạo của xứ ủy Bắc kỳ và Thành uỷ Hà Nội, quần chúng cách mạng đã giương cao lá cờ đỏ sao vàng, chiếm lấy diễn đàn cuộc mít tinh. Cán bộ Việt Minh đã diễn thuyết báo tin cho đồng bào biết quân phiệt Nhật đã đầu hàng và giới thiệu chủ trương đường lối cứu nước của Việt Minh, kêu gọi nhân dân đánh đổ chính quyền bù nhìn thân Nhật.

chum-anh-dep-ve-ngay-cach-mang-thang-tam-1945-o-ha-noi-4

  Cuộc mít tinh đã biến thành cuộc biểu tình, tuần hành thị uy, bắt đầu từ quảng trường Nhà hát Thành phố và lan khắp nơi trên phố phường Hà Nội.

chum-anh-dep-ve-ngay-cach-mang-thang-tam-1945-o-ha-noi-5
 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi: “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn thể đồng bào ta hãy đứng dậy đem sức ta mà giải phóng cho ta”. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, hơn 20 triệu nhân dân ta từ Bắc đến Nam đã tiến hành cuốc tổng khởi nghĩa cách mạng tháng tám thành công.

chum-anh-dep-ve-ngay-cach-mang-thang-tam-1945-o-ha-noi-6
 
Từ ngày 14 đến 18, tổng khởi nghĩa giành được thắng lợi ở nông thôn đồng bằng miền Bắc, đại bộ phận miền Trung, một phần miền Nam và các thị xã Bắc Giang, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Hội An.

chum-anh-dep-ve-ngay-cach-mang-thang-tam-1945-o-ha-noi-7

Ngày 19/8/1945, nhân dân giành chính quyền tại Bắc Bộ phủ (Hà Nội).

chum-anh-dep-ve-ngay-cach-mang-thang-tam-1945-o-ha-noi-8

Ngày 28/8/1945, Đoàn Giải phóng quân ở Việt Bắc về duyệt binh ở Quảng trường Nhà hát Lớn.

chum-anh-dep-ve-ngay-cach-mang-thang-tam-1945-o-ha-noi-9

  Việc nhân dân Việt Nam giành chính quyền ngày 19/8/1945 đã tạo nên một bước ngoặt lịch sử. Nó đã làm thay đổi vận mệnh của đất nước và dân tộc, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.