Cơ sở để các doanh nghiệp nhỏ triển khai email marketing

TRI THỨC SỐNG

Cơ sở để các doanh nghiệp nhỏ triển khai email marketing

Việc xúc tiến thương mại qua email ngày càng khó khăn. Thư rác quảng cáo cản trở các hộp thư đến và hầu hết mọi người nhanhchóng xóa hàng đống thư họ nhận mà không đọc nó. Tuy nhiên, marketing qua ...

Để làm điều này, bạn cần phải xin phép, có nghĩa là có những người đăng ký nhận thư trên Website của bạn hay cung cấp địa chỉ email khi họ mua sản phẩm nào đó của công ty bạn. Theo cách này, bạn có thể thu thập các địa chỉ email mà không phải mua một danh sách có thể được tạo ra và buôn bán bất hợp pháp Quảng cáo qua email (với sự cho phép của người đăng ký địa chỉ email) có thể vẫn trở nên dư thừa và người đăng ký có thể sẽ yêu cầu được đưa ra khỏi danh sách trừ phi bạn:
* Cung cấp những sản phẩm hay dịch vụ giảm giá thường xuyên.
* Gửi những thư có định hướng mục tiêu tốt.
* Cung cấp nội dung

Click image for larger version

Name:	co-so-de-doanh-nghiep-nho-trien-khai-email-marketing.jpg
Views:	111
Size:	25.1 KB
ID:	500

 • 1

  Khi gửi email cho khách hàng, bạn cũng cần phải có:

  * Một tiêu đề hấp dẫn
  * Một tên công ty có thể nhận biết được trong hộp “form” để họ biết nó là từ công ty của bạn
  * Một kiểu click một cách đơn giản mà ho có thể có thêm thông tin về những sản phẩm và dịch vụ của bạn.
  * Một phương tiện tiếp cận dịch vụ khách hàng.

  Vì bạn có thể chỉ có một giây để thu hút người đọc trước khi anh ấy hoặc cô ấy xóa, việc chắc chắn là có vài thứ hấp dẫn được hiển thị trong cửa sổ trình bày một phần của email trước khi người đọc mở nó ra là lợi ích của bạn. Cửa sổ này có thể cung cấp cho bạn một cửa sổ cơ hội để thu hút sự chú ý của họ theo nghĩa đen. Hãy làm điều đó.

  Không giống như những việc xuất bản những ấn phẩm cho phương tiện truyền thông đại chúng biết cái doanh nghiệp có thể làm, marketing qua email cần phải tậpt trung vào lợi ích của khách hàng. Khi bạn làm cho họ đọc email của bạn, bạn có thể ghi thông tin về công ty của bạn ở cuối trang bao nhiêu tùy thích. Họ có thể chọn việc đọc hay không. Tuy nhiên, người đọc càng đọc nhiều thì càng có nhiều những thông tin quảng cáo và marketing thu hút họ.

 • 2

  Một vài nguyên tắc marketing qua email:

  1. Hãy chắc chắn là mọi người trong danh sách đồng ý việc có tên trong danh sách đừng tùy tiện thêm tên vào.
  2. Hãy đảm bảo với người đọc là thông tin của họ sẽ không bị chia sẻ.
  3. Cho người đọc cơ hội không tham gia danh sách.
  4. Thông tin ngắn gọn, tập trung vào nhu cầu khách hàng.
  5. Đừng tấn công chớp nhoáng việc gửi email hơn 1 hay 2 lần 1 tuần có thể làm khách hàng bực mình.
  6. Cung cấp một lựa chọn phiên bản HTML hay TEXT.

  Các trang đích cũng rất quan trọng. Những người đọc nên có thể có thêm thông tin bằng cách click vào những vị trí khác nhau trên email quảng cáo ban đầu. Đừng gửi họ tới một trang chủ và buộc họ tìm những thông tin cụ thể nào được đưa cho họ. Ví dụ như, trong Amazon.com, nếu bạn click vào một quyển sách cụ thể bạn sẽ có mộttrang với những chi tiết và nhận xét về quyển sách và những đề nghị về những quyển sách tương tự. Trang đích đó cung cấp thông tin bao gồm giá hay việc mua sắm và sau đó dẫn đến một Website mua bán hay một chương trình shopping cart.

  Những email xúc tiến thương mại của bạn nên làm điều gì đó tương tự và cũng cho người đọc cơ hội đến trang chủ của bạn. Một công ty mới không tiến hành kinh doanh trực tiếp qua Internet có thể muốn khai thác ưu điểm của sự tương tác của Internet bằng cách cung cấp cho những người đọc vài thứ để làm, như một câu đó, một bảng câu hỏi, một cuộc nghiên cứu hay một bài luận ngắn. Điều này tạo cho doanh nghiệp của bạn uy tín với khách hàng khi cho họ cơ hội tương tác. Nó cũng là một cách kiểm tra xem bao nhiêu người đang truy cập Website của bạn và ở lại một vài phút.