Đà Nẵng tuyệt đẹp qua ống kính độc giả nước ngoài

TRI THỨC SỐNG

Đà Nẵng tuyệt đẹp qua ống kính độc giả nước ngoài

Với tôi, Đà Nẵng là một nơi tuyệt vời khơi nguồn cảm hứng sáng tác. Đà Nẵng có biển, có sông, có cầu... nơi nào cũng bình yên và trong lành.

Ở đây, tôi có thể mải mê chụp hình cả ngày lẫn đêm, từ những bức hình dung dị, đời thường mà cho tới những bức hình mang đậm chất nghệ thuật.

Đà Nẵng tuyệt đẹp qua ống kính độc giả nước ngoài - 1
Đà Nẵng tuyệt đẹp qua ống kính độc giả nước ngoài - 2
Đà Nẵng tuyệt đẹp qua ống kính độc giả nước ngoài - 3
Đà Nẵng tuyệt đẹp qua ống kính độc giả nước ngoài - 4
Đà Nẵng tuyệt đẹp qua ống kính độc giả nước ngoài - 5
Đà Nẵng tuyệt đẹp qua ống kính độc giả nước ngoài - 6
Đà Nẵng tuyệt đẹp qua ống kính độc giả nước ngoài - 7