Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Người anh cả của Quân đội Việt Nam

TRI THỨC SỐNG

Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Người anh cả của Quân đội Việt Nam

Đại tướng đã ra đi, một người con ưu tú đất Việt đã nằm xuống, nhưng tình cảm mà dân tộc Việt Nam dành cho ông, mãi mãi không thay đổi.

Còn đối với Quân đội Nhân dân Việt Nam, vị Lãnh đạo tài ba, người Anh cả tình thâm vẫn để lại cho thế hệ lớp lớp các chiến sỹ mai sau, những câu chuyện lịch sử chói lọi, những trận đánh hào hùng làm nên danh tiếng Việt Nam.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Người anh cả của Quân đội Việt Nam

Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Người anh cả của Quân đội Việt Nam

Ngày 22/12/1944 đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập đo đứng đầu

Tư lệnh Việt Nam Giải phóng quân Võ Nguyên Giáp tại lễ 

Tư lệnh Việt Nam Giải phóng quân Võ Nguyên Giáp tại lễ 
duyệt binh lần đầu tiên ở Hà Nội ngày 26/8/1945 sau khi giành được chính quyền

Chính phủ Cách mạng lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tháng 9/1945, 

Chính phủ Cách mạng lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tháng 9/1945, 
người đứng bên phải Bác Hồ là Bộ trưởng quốc gia Giáo dục Vũ Đình Hòe, 
sau đó là tư lệnh Võ Nguyên Giáp

Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Quốc hội thành lập sau Tổng tuyển cử 6/1/1946,

Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Quốc hội thành lập sau Tổng tuyển cử 6/1/1946,
Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đứng đầu tiên hàng thứ hai bên phải

Ngày 2/9/1946, Bí thư Tổng quân Ủy Võ Nguyên Giáp đọc Nhật lệnh cua Quân Ủy hội

Ngày 2/9/1946, Bí thư Tổng quân ủy Võ Nguyên Giáp đọc Nhật lệnh của Quân Ủy hội

Ngày 2/9/1946, Bí thư Tổng quân Ủy Võ Nguyên Giáp đọc Nhật lệnh cua Quân Ủy hội

Bộ trưởng Nội vụ Võ Nguyên Giáp được Chủ tịch Hồ Chí Minh cử vào Nam trung bộ kiểm tra tình hình chiến đấu. 
Ảnh chụp tại đình Xuân Hòa, huyện Ninh Hòa, Khánh Hòa năm 1946, bên cạnh là luật sư Phan Anh

Ngày 2/9/1946, Bí thư Tổng quân Ủy Võ Nguyên Giáp đọc Nhật lệnh cua Quân Ủy hội

Ngày 27/5/1948 Chủ tịch Hồ Chí Minh trao quân hàm Đại tướng cho Võ Nguyên Giáp theo sắc lệnh 110/SL khi ông 37 tuổi

Sắc lệnh 110/SL do Hồ chủ tịch trao quân hàm Đại tướng

Sắc lệnh 110/SL do Hồ chủ tịch trao quân hàm Đại tướng

Sắc lệnh 110/SL do Hồ chủ tịch trao quân hàm Đại tướng

Bộ trưởng Quốc phòng Võ Nguyên Giáp (thứ 4 từ trái sang) cùng các đại biểu tại hội nghị Chính viên toàn quốc lần 2 năm 1948

Bữa cơm tại chân đèo Re (Định Hóa, Thái Nguyên) năm 1948 giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh, 

Bữa cơm tại chân đèo Re (Định Hóa, Thái Nguyên) năm 1948 giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
Tổng Bí thư Trường Chinh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp 
và UV Thường vụ TƯ Đảng Lê Đức Thọ

Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp  dự lễ thành lập Đại đoàn 308

Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp  dự lễ thành lập Đại đoàn 308
tên truyền thống là Đại đoàn Quân Tiên phong

Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp tại chiến khu Việt Bắc năm 1949

Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp tại chiến khu Việt Bắc năm 1949

Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp tại chiến khu Việt Bắc năm 1949

Trên đường đi chiến dịch Biên giới 1950, Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp thăm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp, 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp, 
trung đoàn trưởng Thái Dũng (mất tay) và tiểu đoàn trưởng Dũng Mã
 nghiên cứu sơ đồ tác chiến chiến dịch Biên giới

Đảng ủy chiến dịch Biên giới 1950

Đảng ủy chiến dịch Biên giới 1950

Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp thị sát thị xã Cao Bằng vừa được giải phóng năm 1950

Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp thị sát thị xã Cao Bằng vừa được giải phóng năm 1950

Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp nói chuyện với tù binh Âu - Phi trong chiến dịch Biên giới

Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp nói chuyện với tù binh Âu - Phi trong chiến dịch Biên giới

Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp chào mừng đoàn quân thắng trận Biên giới trở về

Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp chào mừng đoàn quân thắng trận Biên giới trở về

Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp chào mừng đoàn quân thắng trận Biên giới trở về

Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Nguyễn Chí Thanh tại Tân Trào năm 1951

Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp và hoàng thân Souphanouvong 

Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp và hoàng thân Souphanouvong 
bàn kế hoạch mở chiến dịch Thượng Lào năm 1953

Ban Thường vụ TƯ Đảng họp bàn kế hoạch tác chiến chiến dịch Thu Đông 1953-1954

Ban Thường vụ TƯ Đảng họp bàn kế hoạch tác chiến chiến dịch Thu Đông 1953-1954

Ban Thường vụ TƯ Đảng họp bàn kế hoạch tác chiến chiến dịch Thu Đông 1953-1954

Quân ủy TW họp bàn  dịch Thu Đông 1953-1954: từ phải qua Chủ nhiệm Tổng cục CT Nguyễn Chí Thanh, 
Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Trần Đăng Ninh, 
Tổng tham mưu trưởng Văn Tiến Dũng

Ban Thường vụ TƯ Đảng họp bàn kế hoạch tác chiến chiến dịch Thu Đông 1953-1954

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng ban Thường vụ TƯ Đảng quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ 1954

Ban Thường vụ TƯ Đảng họp bàn kế hoạch tác chiến chiến dịch Thu Đông 1953-1954

Sáng 26/1/1954, 17 tiếng trước khi nổ súng, Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp quyết định 
thay đổi cách đánh từ "đánh nhanh, thắng nhanh" sang phương án "đánh chắc, tiến chắc"

Giờ G đã đến - Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp ra lệnh nổ súng vào ngày 13/3/1954

Giờ G đã đến - Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp ra lệnh nổ súng vào ngày 13/3/1954

Mệnh lệnh tổng công kích

Mệnh lệnh tổng công kích

Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp theo dõi diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp theo dõi diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp theo dõi diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ

Hội nghị Đảng ủy và Bộ Chỉ huy chiến dịch tại Mường Phăng hạ quyết tâm tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ (22/4/1954)

Các chiến sỹ thi đua trong Chiến dịch Điện Biên Phủ 

Các chiến sỹ thi đua trong Chiến dịch Điện Biên Phủ 
vui mừng công kênh Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp tại lễ mừng công ngày 13/5/1954

Những hình ảnh trong bài sử dụng từ cuốn Đại tướng Tổng tư Lệnh Võ Nguyên Giáp do Cục Thông tin Đối ngoại bộ Thông Tin Truyền Thông xuất bản năm 2011