Giá trị một con người

Ba điều làm nên giá trị một con người:      Siêng năng                    Tốt bụng                               Thành đạtCHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN