Thứ đau khổ nhất chính là tình yêu

Thứ đẹp nhất cũng là thứ đau khổ nhất đó chính là tình yêu! Thứ cao quí nhất, cũng là thứ ti tiện nhất chính là hôn nhân và gia đình.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN