Đầu năm vui vẻ với chùm ảnh ngộ nghĩnh của bé

TRI THỨC SỐNG

Đầu năm vui vẻ với chùm ảnh ngộ nghĩnh của bé

Các bé bao giờ cũng mang lại niềm vui cho người lớn ngay cả trong khi ngủ. Cùng cười với chùm ảnh ngộ nghĩnh để cả năm may mắn nhé!

Đầu năm vui vẻ với chùm ảnh ngộ nghĩnh của bé 1
Mình ngủ trên bếp nhưng không là món ngon để chế biến đâu nhé!

Đầu năm vui vẻ với chùm ảnh ngộ nghĩnh của bé 2

Đầu năm vui vẻ với chùm ảnh ngộ nghĩnh của bé 3
Ngủ tạm 1 giấc tí nữa dậy chơi tiếp.

Đầu năm vui vẻ với chùm ảnh ngộ nghĩnh của bé 4
Gối hôm nay sao mềm hơn bình thường thế nhỉ?

Đầu năm vui vẻ với chùm ảnh ngộ nghĩnh của bé 5

Đầu năm vui vẻ với chùm ảnh ngộ nghĩnh của bé 6
Ăn cũng ngủ.

Đầu năm vui vẻ với chùm ảnh ngộ nghĩnh của bé 7

Đầu năm vui vẻ với chùm ảnh ngộ nghĩnh của bé 8

Đầu năm vui vẻ với chùm ảnh ngộ nghĩnh của bé 9

Đầu năm vui vẻ với chùm ảnh ngộ nghĩnh của bé 10

Đầu năm vui vẻ với chùm ảnh ngộ nghĩnh của bé 11
Ngủ thế này mới đã.

Đầu năm vui vẻ với chùm ảnh ngộ nghĩnh của bé 12
Đệm êm quá!

Đầu năm vui vẻ với chùm ảnh ngộ nghĩnh của bé 13

Đầu năm vui vẻ với chùm ảnh ngộ nghĩnh của bé 14
Bố tớ vẫn hay thế này!