Địa điểm làm việc của các chiến sĩ công an

TRI THỨC SỐNG

Địa điểm làm việc của các chiến sĩ công an

Ở nơi đâu cần bảo vệ an ninh trật tự, ở nơi đó có các chiến sĩ công an. Do nhiệm vụ đặc thù của mình, công an có mặt trên tất cả các địa phận của Tổ quốc, từ những thành phố sầm uất đến những miền ...

Để dễ hình dung, bạn hãy tưởng tượng các lực lượng công an được kết cấu giống như một cây thư mục trên máy tính. Thư mục gốc - cơ quan đầu não của ngành là Bộ Công an. Bộ Công an được chia thành các “thư mục” nhỏ hơn là các cơ quan nghiệp vụ và các cơ quan khác. Đến lượt mình, các cơ quan nghiệp vụ lại phân thành Tổng cục Cảnh sát và Tổng cục An ninh.

 

 • 1

  Bộ công an

  Là cơ quan có chức năng quản lí nhà nước về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong phạm vi cả nước; lãnh đạo và chỉ huy cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm và các vi phạm pháp luật khác về an ninh, trật tự.

  Bộ Công an bao gồm một số tổng cục phụ trách về nghiệp vụ như: xây dựng lực lượng, hậu cần và một số đơn vị trực thuộc Bộ trưởng v.v...

 • 2

  Tổng cục Cảnh sát

  Là cơ quan nghiệp vụ của Bộ Công an có trách nhiệm thống nhất chỉ đạo, chỉ huy lực lượng cảnh sát trong cả nước, tiến hành các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh, chống mọi hoạt động của bọn tội phạm hình sự xâm phạm tài sản của Nhà nước và công dân, xâm phạm tính mạng, sức khỏe và nhân phẩm của công dân, bảo vệ trật tự, an toàn xã hội.

  Địa điểm làm việc của các chiến sĩ công an - 1

 • 3

  Tổng cục An ninh

  Là cơ quan nghiệp vụ của Bộ Công an, có trách nhiệm thống nhất chỉ đạo, chỉ huy các lực lượng an ninh trong cả nước về công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia; tiến hành các biện pháp,nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa và tấn công nhằm kịp thời phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các loại tình báo, gián điệp, phản động quốc tế và bọn tội phạm khác xâm phạm an ninh quốc gia.

 • 4

  Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  - Trực thuộc Trung ương, chịu sự lãnh đạo về mọi mặt của ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và sự chỉ đạo nghiệp vụ của Bộ Công an.

  - Có chức năng quản lý Nhà nước và tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh, thành phố.

  - Do Giám đốc phụ trách và các Phó giám đốc giúp việc.

  Địa điểm làm việc của các chiến sĩ công an - 2

 • 5

  Công an quận, huyện

  - Trực thuộc ủy ban nhân dân quận, huyện và chịu sự chỉ đạo nghiệp vụ của công an cấp tỉnh, có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, thực hiện công tác bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn quận, huyện.

  - Tổ chức gồm: đội văn phòng tổng hợp, đội an ninh nhân dân, đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội, đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, đội cảnh sát điều tra trật tự quản lí kinh tế và chức vụ, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, bộ máy giúp việc cơ quan cảnh sát điều tra, đội cảnh sát phụ trách xã và phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhà tạm giữ.

  - Do Trưởng công an quận, huyện phụ trách và các Phó trưởng công an quận, huyện giúp việc.

 • 6

  Công an phường

  - Tổ chức công an cấp cơ sở của Công an nhân dân ở các thành phố, thị xã. Chịu sự quản lý điều hành của ủy ban nhân dân phường và sự chỉ đạo của công an quận, thị xã.

  - Có nhiệm vụ quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, các vi phạm pháp luật trên địa bàn phường; thực hiện quản lý nhân khẩu, hộ khẩu; làm nòng cốt trong việc vận động nhân dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh, trật tự.

  - Gồm các tổ: tổng hợp, trực ban; cảnh sát khu vực (với các phường phức tạp có thêm đội cảnh sát trật tự, hình sự).

  - Do Trưởng công an phường phụ trách.

 • 7

  Công an xã

  - Công an đơn vị cấp cơ sở, được tổ chức theo đơn vị hành chính cấp xã ở những nơi không bố trí lực lượng công an chính quy.

  - Có trách nhiệm tham mưu cho cấp ủy Đảng và ủy ban nhân dân xã về công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn xã và thực hiện việc quản lý nhà nước về an ninh, trật tự ở xã.

  - Tổ chức gồm: Trưởng công an xã, Phó trưởng công an xã và công an viên.

  Là những người ở gần dân nhất, các chiến sĩ công an phường, xã luôn phải phấn đấu để thực sự trở thành những người bạn, người thân tin cậy của nhân dân.