Gợi ý giải đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2011

TRI THỨC SỐNG

Gợi ý giải đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2011

Báo GD&TĐ online giới thiệu gợi ý giải đề thi môn Toán học tốt nghiệp THPT 2011 của giáo viên trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội - Cô Nguyễn Thị Thanh Thủy.

Gợi ý giải đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2011 - 1

Gợi ý giải đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2011 - 2

Gợi ý giải đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2011 - 3

Gợi ý giải đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2011 - 4

Gợi ý giải đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2011 - 5

Gợi ý giải đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2011 - 6