Gửi và nhận thư sử dụng dịch vụ Email của Gmail bằng Outlook

TRI THỨC SỐNG

Gửi và nhận thư sử dụng dịch vụ Email của Gmail bằng Outlook

Với dung lượng ngày càng tăng cùng với các tiện ích tích hợp sẵn, Gmail đã trở thành Webmail đứng số 1 thế giới. Hiện nay Google cho đăng ký sử dụng 10 tài khoản Email theo tên miền website của bạn ...

 • 1

  Cài đặt trên Webmail của Gmail

  - Bạn vào http://www.gmail.com hoặc http://mail.tenmiencuaban.com sử dụng dịch vụ Gmail và đăng nhập vào hòm thư của mình. 

  - Vào Settings (Cài đặt) và chọn Forwarding and POP/IMAP(Chuyển tiếp và POP/IMAP) 

  - Check vào mục Enable POP only for mail that arrives from now on (Chỉ bật POP cho thư đến từ bây giờ trở đi) rồi nhấn Save Setting (Lưu thay đổi)

 • 2

  Cài đặt trên Outlook Express hoặc MS Outlook

  - Mở Outlook. 

  - Vào Tools, chọn Accounts... rồi chọn thẻ Mail. 

  - Trong hộp thoại Internet Option, cộn Add rồi chọn Mail... 

  - Trong ô Display name gõ tên mà bạn muốn người nhận nhìn thấy khi gửi email, nhấn Next. 

  - Trong ô E-mail Address gõ địa chỉ email của bạn vào, nhấn Next. 

  - Trong phấn E-mail Server Names bạn điền như sau:

  My incoming mail server is a: chọn POP3
  My incoming mail (POP, IMAP or HTTP) server: pop.gmail.com
  Outgoing mail (SMTP) server: smtp.gmail.com

 • 3

  Hoàn tất

  Nhấn Next sang Internet Mail Logon bạn có thể check vào Remember password nếu muốn lưu password. 

  - Tiếp theo, nhấn Next rồi Finish. 

  - Bạn chọn tài khoản vừa tạo và chọn Properties. 

  - Chọn thẻ Servers và check vào mục My server requires authenticaltion. 

  - Chuyển qua thẻ Advanced, đánh check vào 2 mục đầu tiên sẽ thấy Incoming server hiện thị 995 và nhập 465 vào ô Outgoing server (SMTP) và nhấn OK.

  Như vậy là bạn đã làm xong các bước cài đặt POP cho Gmail rồi đó. Từ giờ bạn có thể duyệt, nhận và gửi email Offline và khi có kết nối máy sẽ gửi cho bạn. 

  Gửi và nhận thư sử dụng dịch vụ Email của Gmail bằng Outlook - 1