Hình nền máy tính: Cảnh trong mơ

TRI THỨC SỐNG

Hình nền máy tính: Cảnh trong mơ

Trong serie giới thiệu những bộ hình nền máy tính đẹp lần này, chúng tôi xin giới thiệu bộ hình nền về những cảnh đẹp chỉ có trong các bộ phim viễn tưởng.

Bộ ảnh nền là kết quả của công nghệ kết hợp với sự tưởng tưởng của con người về một miền đất mới.

 
[Wallpaper] Miền đất hứa 1
 
[Wallpaper] Miền đất hứa 2
 
[Wallpaper] Miền đất hứa 3
 
[Wallpaper] Miền đất hứa 4
 
[Wallpaper] Miền đất hứa 5
 
[Wallpaper] Miền đất hứa 6
 
[Wallpaper] Miền đất hứa 7
 
[Wallpaper] Miền đất hứa 8
 
[Wallpaper] Miền đất hứa 9
 
[Wallpaper] Miền đất hứa 10
 
Bạn có thể tải trọn bộ ảnh nền trên .