Hoa mai vàng đẹp lung linh qua ống kính ngày Tết

TRI THỨC SỐNG

Hoa mai vàng đẹp lung linh qua ống kính ngày Tết

Ngày Tết mọi nhà đều nô nức chưng hoa trang trí làm đẹp cho nhà cửa... Ngắm bằng mắt thường để thưởng thức cái đẹp của hoa để thư giãn ngày Tết thì tuyệt vời... nhưng tại sao ta không cầm máy ảnh ...

Ví dụ như ta có 1 chậu mai vàng như thế này:
 

Hoa mai vàng đẹp lung linh qua ống kính ngày Tết - 1

sẽ làm ngôi nhà thêm lung linh hơn
 

Ta để nó cạnh cửa sổ để lấy ánh nắng hắt vào và bắt đầu sáng tác các góc độ...:
 

Hoa mai vàng đẹp lung linh qua ống kính ngày Tết - 2
 

Hoa mai vàng đẹp lung linh qua ống kính ngày Tết - 3
 

Hoa mai vàng đẹp lung linh qua ống kính ngày Tết - 4
 

Hoa mai vàng đẹp lung linh qua ống kính ngày Tết - 5
 

Hoa mai vàng đẹp lung linh qua ống kính ngày Tết - 6
 

Hoa mai vàng đẹp lung linh qua ống kính ngày Tết - 7
 

Hoa mai vàng đẹp lung linh qua ống kính ngày Tết - 8
 

Hoa mai vàng đẹp lung linh qua ống kính ngày Tết - 9
 

Hoa mai vàng đẹp lung linh qua ống kính ngày Tết - 10
 

Hoa mai vàng đẹp lung linh qua ống kính ngày Tết - 11
 

Một cách ngắm khác ... chỉ lấy màu vàng của hoa....