Hướng dẫn 6 đối tượng được miễn, giảm học phí năm học 2010-2011

TRI THỨC SỐNG

Hướng dẫn 6 đối tượng được miễn, giảm học phí năm học 2010-2011

Có 4 đối tương được miễn học phí và 2 đối tượng được giảm học phí bao gồm:Các đối tượng được miễn học phí:
 • 1
  Người có công với cách mạng và người thân có công với cách mạng theo pháp lệnh ưu đãi với người có công với cách mạng ban hành năm 2005;
 • 2
  Học sinh, sinh viên có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới, vùng cao và hải đảo, các xã vùng kinh tế đặc biệt khó khăn, xã bãi ngang ven biển và các thôn bản đặc biệt khó khăn;
 • 3
  Học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế;
 • 4
  Học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học là người dân tộc thiểu số thuộc diện nghèo và hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo.
Các đối tượng được giảm học phí:
 • 1
  Học sinh, sinh viên các chuyên ngành nhã nhạc cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc và các chuyên ngành, nghề nặng nhọc, độc hại được giảm 70% học phí.
 • 2
  Học sinh, sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên; học sinh tốt nghiệp THCS đi học nghề được giảm 50% học phí.