Hướng dẫn cúng thần linh trong nhà ngày mùng 1 Tết

TRI THỨC SỐNG

Hướng dẫn cúng thần linh trong nhà ngày mùng 1 Tết

Trên bàn thờ của mỗi gia đình, ngoài thờ tổ tiên còn thờ thần linh. Ngày mùng 1 Tết chủ nhà còn phải cúng thần linh theo phong tục Việt Nam.

Nam mô a di đà phật !( 3 lần)

Kính lạy :

- Đức Đương Lai hạ sinh DI LẶC Tôn Phật.
- Phật Trời , Hoàng Thiên Hậu Thổ.
- Chư vị Tôn Thần.

Hôm nay là ngày mồng 1 tháng Giêng , nhằm ngày Tết Nguyên Đàn đầu xuân , giải trừ gió đông lạnh lẽo , hung nghiệt tiêu tan , đón mừng Nguyên Đán xuân thiên , mưa móc thấm nhuần , muôn vật tưng bừng đổi mới. Nơi nơi lễ tiết , chốn chốn tường trình.

Tín chủ con là ................................
Ngụ tại ..............................................

Nhân tiết minh niên sắm sửa hương hoa , cơm canh lễ vật bày ra trước án , dâng cúng Thiên Địa Tôn Thần. Thiết nghĩ Tôn Thần hào khí sáng loà , ân đức rộng lớn.

Ngôi cao vạn trượng uy nghi , vị chính mười phương biến hiện. Lòng thành vừa khởi , Tôn Đức càm thông. Cúi xin giáng lâm trước án , chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

Nguyện cho chúng con mọi người hoan hỷ vinh xương , con cháu cát tường khang kiện. Mong ơn Đương Cảnh Thành Hoàng , đội đức Tôn Thần Bản xứ.

Hộ trì tín chủ , gia lộc gia ân , xá quá trừ tai.
Đầu năm chí giửa , nửa năm chí cuối , sự nghiệp hanh thônmg , sở cầu như ý.

Dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.
Cẩn cáo.