Hướng dẫn giải đề thi môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2011

TRI THỨC SỐNG

Hướng dẫn giải đề thi môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2011

Báo GD&TĐ online giới thiệu gợi ý giải đề thi (mã đề 146) môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2011 và mã đề 918 của thạc sĩ Nguyễn Thành Công, trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội.

Gợi ý đáp án cho mã đề 146

Câu hỏi

Đáp án

Câu 1

D

Câu 2

C

Câu 3

A

Câu 4

A

Câu 5

B

Câu 6

B

Câu 7

A

Câu 8

A

Câu 9

D

Câu 10

D

Câu 11

A

Câu 12

A

Câu 13

C

Câu 14

D

Câu 15

A

Câu 16

A

Câu 17

C

Câu 18

D

Câu 19

B

Câu 20

C

Câu 21

C

Câu 22

C

Câu 23

D

Câu 24

D

Câu 25

B

Câu 26

D

Câu 27

B

Câu 28

D

Câu 29

B

Câu 30

A

Câu 31

A

Câu 32

B

Câu 33

A

Câu 34

B

Câu 35

B

Câu 36

C

Câu 37

B

Câu 38

D

Câu 39

A

Câu 40

B

Câu 41

B

Câu 42

C

Câu 43

C

Câu 44

D

Câu 45

C

Câu 46

C

Câu 47

C

Câu 48

B

 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Sinh học năm 2011(Mã đề 918):

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu 1

D

Câu 25

A

Câu 2

C

Câu 26

D

Câu 3

B

Câu 27

A

Câu 4

B

Câu 28

A

Câu 5

C

Câu 29

D

Câu 6

D

Câu 30

B

Câu 7

A

Câu 31

C

Câu 8

D

Câu 32

A

Câu 9

D

Câu 33

B

Câu 10

C

Câu 34

B

Câu 11

B

Câu 35

C

Câu 12

C

Câu 36

C

Câu 13

C

Câu 37

D

Câu 14

B

Câu 38

B

Câu 15

A

Câu 39

D

Câu 16

B

Câu 40

C

Câu 17

D

Câu 41

D

Câu 18

D

Câu 42

C

Câu 19

B

Câu 43

B

Câu 30

A

Câu 44

B

Câu 21

A

Câu 45

D

Câu 22

A

Câu 46

A

Câu 23

A

Câu 47

C

Câu 24

A

Câu 48

C