Hướng dẫn kỹ thuật chơi bóng bàn (Phần 1)

TRI THỨC SỐNG

Hướng dẫn kỹ thuật chơi bóng bàn (Phần 1)

Bóng bàn là một môn phổ biến tại Việt Nam, môn thể thao này không yêu cầu thể lực cao nhưng đòi hỏi phải có kỹ thuật rất tốt . Hãy cùng tìm hiểu những kỹ thuật chơi bóng bàn trong clip dưới đây

  • 1

    Khởi động và làm quen với bóng

  •                                                                                     
  • 2

    Các kỹ thuật Giật bóng chéo bàn

  •