Hướng dẫn kỹ thuật chơi bóng bàn (Phần 2)

TRI THỨC SỐNG

Hướng dẫn kỹ thuật chơi bóng bàn (Phần 2)

Bóng bàn là một môn phổ biến tại Việt Nam, môn thể thao này không yêu cầu thể lực cao nhưng đòi hỏi phải có kỹ thuật rất tốt . Hãy cùng tìm hiểu những kỹ thuật chơi bóng bàn trong clip dưới đây

Sau khi đã có những thao tác cơ bản trong môn bóng bàn, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu một số những kỹ chiến thuật nâng cao

  • 1

    Các kỹ thuật tấn công nâng cao

  •                                                                         
  • 2

    Các kỹ thuật điều bóng nâng cao

  •