Hướng dẫn kỹ thuật nuôi dúi sinh sản

TRI THỨC SỐNG

Hướng dẫn kỹ thuật nuôi dúi sinh sản

Nuôi dúi (chuột nứa) không biết cách rất khó thành công, đặc biệt là nuôi dúi sinh sản. Để nuôi dúi sinh sản thành công cần nhiều kiến thức về loài động vật này

Mời bà con nông dân và quý vị theo dõi  Video hướng dẫn kỹ thuật nuôi dúi sinh sản nhé!