Hướng dẫn làm gối kê tay cỏ bốn lá cực xinh

TRI THỨC SỐNG

Hướng dẫn làm gối kê tay cỏ bốn lá cực xinh

Chiếc gối này sẽ giúp chúng mình cầu chúc cho một năm mới học hành tấn tới và thành công trong cuộc sống đó!

Chuẩn bị

Hướng dẫn làm gối kê tay cỏ bốn lá cực xinh - 1

- Vải dạ

- Bông

- Kéo, kim, chỉ

Cách làm

 • 1

  Cắt vải dạ xanh lá non thành 2 tấm hình cỏ 4 lá may mắn nè.

  Hướng dẫn làm gối kê tay cỏ bốn lá cực xinh - 2

 • 2

  Tương tự, cắt vải dạ xanh lá cây thành 2 tấm hình cỏ 4 lá có kích thước nhỏ hơn 2 tấm xanh non vừa cắt ở trên 1 chút ná!

  Hướng dẫn làm gối kê tay cỏ bốn lá cực xinh - 3

 • 3

  Tiếp theo, bạn dùng kim chỉ khâu cố định tấm cỏ 4 lá nhỏ trên tấm cỏ 4 lá lớn nghen. Tương tự, bạn làm cho 2 tấm cỏ 4 lá còn lại.

  Hướng dẫn làm gối kê tay cỏ bốn lá cực xinh - 4

 • 4

  Sau đó, khâu chập viền mép 2 tấm cỏ ở với nhau. Bạn nhớ để chừa một khoảng không khâu để còn nhồi bông nha!

  Hướng dẫn làm gối kê tay cỏ bốn lá cực xinh - 5

 • 5

  Giờ thì nhồi bông vào bên trong gối nào!

  Hướng dẫn làm gối kê tay cỏ bốn lá cực xinh - 6

 • 6

  Cuối cùng, cắt thêm 1 dải màu xanh lá cây làm phần cuống cho chiếc cỏ 4 lá rồi đặt vào trong gối và khâu kín lại là hoàn thành.

  Hướng dẫn làm gối kê tay cỏ bốn lá cực xinh - 7

 • 7

  Vậy là bạn đã có chiếc gối kê tay cỏ 4 lá rồi nè.

  Hướng dẫn làm gối kê tay cỏ bốn lá cực xinh - 8


  Hướng dẫn làm gối kê tay cỏ bốn lá cực xinh - 9

  Chúc các bạn thành công!