Hướng dẫn làm hoa trang trí phòng tuyệt đẹp

TRI THỨC SỐNG

Hướng dẫn làm hoa trang trí phòng tuyệt đẹp

Thử "chế" đồ trang trí cho phòng riêng của bạn xem sao nhé!

Chuẩn bị:

Kéo

Kim, chỉ

Sợi thừng nhỏ

9 miếng nỉ hình tròn

Tự làm hoa trang trí phòng tuyệt đẹp

Cách làm:

 • 1

  Thắt nút sợi thừng lại và khâu vào tâm miếng nỉ tròn đầu tiên.

  Tự làm hoa trang trí phòng tuyệt đẹp

 • 2

  Gấp đôi miếng nỉ tiếp theo lại. Và lại gấp đôi lần nữa. Tương tự với các miếng nỉ còn lại.

  Tự làm hoa trang trí phòng tuyệt đẹp

 • 3

  Khâu 4 miếng nỉ đã gấp vào một mặt của miếng nỉ đầu tiên. Và tương tự, khâu 4 miếng nỉ còn lại vào mặt còn lại của miếng nỉ đầu tiên.

  Tự làm hoa trang trí phòng tuyệt đẹp

 • 4

  Kéo nhẹ những miếng nỉ về các phía.

  Tự làm hoa trang trí phòng tuyệt đẹp

 • 5

  Và bạn đã sở hữu những chùm hoa nỉ tuyệt đẹp này cho căn phòng của mình rồi đấy!

  Tự làm hoa trang trí phòng tuyệt đẹp